Hlavní obsah

příznivě

Vyskytuje se v

nakloněný: planète bénéfiquepříznivě nakloněná planeta

ohlas: avoir bonne pressemít příznivý ohlas v tisku

předvést: se montrer sous un jour favorablepředvést se v příznivém světle

příznivý: avoir bonne presse mít příznivý ohlas v tisku

bénéfique: planète bénéfiquepříznivě nakloněná planeta

désavantage: se montrer à son désavantageukázat se v nepříznivém světle

favorable: se montrer sous un jour favorablepředvést se v příznivém světle

heureux: heureux présagepříznivá předpověď

maniable: vent maniablepříznivý vítr

avantageusement: remplacer avantageusement qqn/qqchpříznivě zastoupit/nahradit koho/co

příznivě: propice à qqnpříznivě nakloněný komu