Hlavní obsah

příznivý

Přídavné jméno

  1. (příhodný, vhodný) komu/čemu favorable à qqn/qqch, bienveillant/-ante, heureux/-eusemít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse fukázat co/koho v příznivém světlemontrer qqch/qqn sous un jour favorablemít příznivý vliv na kohoavoir une influence bénéfique sur qqn
  2. (přátelský) favorable, ami/-ie

Vyskytuje se v

ohlas: mít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse

předvést: předvést se v příznivém světlese montrer sous un jour favorable

désavantage: se montrer à son désavantageukázat se v nepříznivém světle

favorable: se montrer sous un jour favorablepředvést se v příznivém světle

heureux: heureux présagepříznivá předpověď

maniable: vent maniablepříznivý vítr