Hlavní obsah

příznivě

Vyskytuje se v

nakloněný: příznivě nakloněná planetaplanète bénéfique

ohlas: mít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse

předvést: předvést se v příznivém světlese montrer sous un jour favorable

příznivý: mít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse

bénéfique: příznivě nakloněná planetaplanète bénéfique

désavantage: ukázat se v nepříznivém světlese montrer à son désavantage

favorable: předvést se v příznivém světlese montrer sous un jour favorable

heureux: příznivá předpověďheureux présage

maniable: příznivý vítrvent maniable

avantageusement: příznivě zastoupit/nahradit koho/coremplacer avantageusement qqn/qqch

příznivě: příznivě nakloněný komupropice à qqn