Hlavní obsah

příznivý

Přídavné jméno

  1. (příhodný, vhodný) komu/čemu favorable à qqn/qqch, bienveillant/-ante, heureux/-eusemít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse fukázat co/koho v příznivém světlemontrer qqch/qqn sous un jour favorablemít příznivý vliv na kohoavoir une influence bénéfique sur qqn
  2. (přátelský) favorable, ami/-ie

Vyskytuje se v

ohlas: mít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse

předvést: předvést se v příznivém světlese montrer sous un jour favorable

désavantage: ukázat se v nepříznivém světlese montrer à son désavantage

favorable: předvést se v příznivém světlese montrer sous un jour favorable

heureux: příznivá předpověďheureux présage

maniable: příznivý vítrvent maniable

příznivý: mít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse