Hlavní obsah

égard [egaʀ]

Vyskytuje se v

comportement: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement à l'égard de qqn

ohled: muset brát ohled(y) na kohodevoir des égards à qqn

směr: v tomto směru v této věcià cet égard

stránka: po všech stránkáchà tous (les) égards, sous tous (les) rapports

věc: v této věci v tomto směruà cet égard

égard: v každém ohledu, po všech stránkáchà tous (les) égards