Hlavní obsah

après [apʀε]

Předložka

  1. po, zanáslednost v časejour après jour, minute après minuteden za dnem, minutu po minutěcourir après qqn/qqchběžet za kým/čímAprès vous, je vous en prie.Až po vás, prosím. zdvořilostní frázeaprès avoir parlé infinitif passékdyž promluvilaprès quekdyž, poté co, až
  2. po, zanáslednost v prostoruTournez à gauche après le pont.Za mostem zahněte doleva.hovor. pleurer après qqn/qqchplakat po kom/čem
  3. d'après podle

Příslovce

  1. pak, potom, poténáslednost v časedix jours aprèso deset dní později, po deseti dnechEh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?
  2. následující, dalšíla page d'aprèsnásledující stranacent mètres aprèspo sto metrech
  3. ci-après dále v textunáslednost v prostoruvoyez ci-aprèsviz dále

Vyskytuje se v

courir: courir aprèsqqn/qqch běhat, honit se za kým/čím

jour: jour après jourden co den, každého dne

aussitôt: aussitôt après son départihned po jeho odjezdu

ci: ci-aprèsdále

service: service après-ventezáruční a pozáruční servis

tout: après toutostatně, konec konců

après-midi: cet après-mididnes odpoledne

après-vente: service après-vente S. A. V.záruční a pozáruční servis, servisní služba

reboucher: Rebouchez soigneusement le flacon après usage.Po použití lahvičku pečlivě uzavřete.

calme: calme après la tempêteticho po bouři

cognée: jeter le manche après la cognéehodit flintu do žita

déluge: après nous le déluge !po nás potopa!