Hlavní obsah

pays [pei]

Vyskytuje se v

cocagne: zaslíbená zeměpays de cocagne

communautaire: (členské) země Evropské uniepays communautaires

conquête: dobý(va)t zemifaire la conquête d'un pays

coutumier: země se zvykovým právempays (de droit) coutumier

mal: stesk po domověmal du pays

pétrole: Organizace zemí vyvážejících ropuOrganisation des pays exportateurs de pétrole O. P. E. P.

abondant: země bohatá na vínopays abondant en vin

basque: BaskickoPays basque

développement: rozvojová zeměpays en voie de développement

pays: Stýská se mi po domově.J'ai le mal du pays.

voir: vidět kus světavoir du pays

český: české zeměpays tchèques

duch: duch země rázgénie d'un pays

hranice: za hranicemi této zeměau-delà des frontières de ce pays

některý: v některých zemíchdans certains pays

půda: rodná půdapays natal

původ: země původupays d'origine

rodný: opustit rodnou zemquitter son pays

rozvojový: rozvojová zeměpays en voie de développement

stesk: stesk po domověmal du pays

území: protektorátní území protektorátpays de protectorat

pětice: pětice kandidátských zemígroupe de cinq pays candidats

stát: vnitřní záležitosti státuaffaires intérieures d'un pays

stýskat se: Stýská se mi po domově.Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.