Hlavní obsah

crier [kʀije]

Intranzitivní sloveso

  1. křičet, volatIl crie comme si on l'écorchait.Křičí, jako by ho na nože bral.
  2. contre/après qqn křičet na koho, hubovat, okřikovat koho
  3. (za)vrzat, (za)skřípat o dveřích ap., (za)pištět o pneumatikách ap.

Vyskytuje se v

casse-cou: varovat koho před nebezpečímcrier casse-cou à qqn

percer: řvát, až praskají bubínkycrier à percer le tympan

tête: křičet z plných pliccrier à tue-tête

crier: Křičí, jako by ho na nože bral.Il crie comme si on l'écorchait.

tue-tête (à): křičet z plných pliccrier à tue-tête

gare: bez upozornění, bez výstrahysans crier gare

miracle: být u vytržení, žasnoutcrier (au) miracle

misère: bědovat, naříkat sicrier misère

perdu: křičet jako posedlýcrier comme un perdu

possédé: křičet jako pominutýcrier comme un possédé

putois: křičet jako paviáncrier comme un putois

bubínek: řvát, až praskají bubínkycrier à percer le tympan

řvát: řvát, až to rve ušicrier à percer les oreilles

kručet: Kručí mi v žaludku.Mon estomac crie famine.

hrdlo: křičet z plna hrdlacrier à pleine gorge

pavián: řvát jako paviáncrier comme un putois

rámeček: To si za rámeček nedá.Il n'ira pas le crier sur les toits.

tur: řvát jako turcrier comme un putois

vykřičet: vykřičet co do světacrier qqch au monde

vytroubit: vytroubit co do světacrier qqch sur les toits

criée: dražba, aukcevente à la criée, Criée