Hlavní obsah

criée [kʀije]

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

casse-cou: crier casse-cou à qqnvarovat koho před nebezpečím

percer: crier à percer le tympanřvát, až praskají bubínky

tête: crier à tue-têtekřičet z plných plic

crier: Il crie comme si on l'écorchait.Křičí, jako by ho na nože bral.

tue-tête (à): crier à tue-têtekřičet z plných plic

gare: sans crier garebez upozornění, bez výstrahy

miracle: crier (au) miraclebýt u vytržení, žasnout

misère: crier misèrebědovat, naříkat si

perdu: crier comme un perdukřičet jako posedlý

possédé: crier comme un possédékřičet jako pominutý

putois: crier comme un putoiskřičet jako pavián

bubínek: crier à percer le tympanřvát, až praskají bubínky

řvát: crier à percer les oreillesřvát, až to rve uši

kručet: Mon estomac crie famine.Kručí mi v žaludku.

hrdlo: crier à pleine gorgekřičet z plna hrdla

pavián: crier comme un putoisřvát jako pavián

rámeček: Il n'ira pas le crier sur les toits.To si za rámeček nedá.

tur: crier comme un putoisřvát jako tur

vykřičet: crier qqch au mondevykřičet co do světa

vytroubit: crier qqch sur les toitsvytroubit co do světa

criée: vente à la criée, Criéedražba, aukce