Hlavní obsah

crier [kʀije]

Intranzitivní sloveso

  1. křičet, volatIl crie comme si on l'écorchait.Křičí, jako by ho na nože bral.
  2. contre/après qqn křičet na koho, hubovat, okřikovat koho
  3. (za)vrzat, (za)skřípat o dveřích ap., (za)pištět o pneumatikách ap.

Vyskytuje se v

criée: vente à la criée, Criéedražba, aukce

casse-cou: crier casse-cou à qqnvarovat koho před nebezpečím

percer: crier à percer le tympanřvát, až praskají bubínky

tête: crier à tue-têtekřičet z plných plic

tue-tête (à): crier à tue-têtekřičet z plných plic

gare: sans crier garebez upozornění, bez výstrahy

miracle: crier (au) miraclebýt u vytržení, žasnout

misère: crier misèrebědovat, naříkat si

perdu: crier comme un perdukřičet jako posedlý

possédé: crier comme un possédékřičet jako pominutý

putois: crier comme un putoiskřičet jako pavián