Hlavní obsah

hned

Částice

  1. (dokonce) (voire) même
  2. hned tak, tak hned (tak brzo) si vite
  3. hned tak někdo (téměř nikdo) n'importe qui

Vyskytuje se v

hned: hned tak, tak hnedtak brzo si vite

možný: Hned jak to bude možné.Dès que possible.

příjezd: hned při příjezdudès l'arrivée

: Ať hned přijde!Qu'il vienne tout de suite !

místo: (hned) na místě, v místě konánísur place

naproti: Nádraží je hned naproti.La gare est juste en face.

vedle: Muzeum je hned vedle.Le musée est/se trouve juste à côté.

hotový: expr. být se vším hned hotovne pas y aller par quatre chemins

coup: rázem, hned napoprvédu premier coup

début: hned od začátkudès le début

instant: (i)hned, právě (teď)à l'instant

possible: hned jak to bude možnédès que possible

près: hned vedle, zcela blízkotout près

prime: zprvu, hned (od počátku)de prime abord

quelqu'un: To byl oheň! To se hned tak nevidí!lid. Quel incendie ! C'était quelqu'un !

subito: naráz, najednou, raz dva, hnedsubito presto

sur: (i)hned, okamžitěsur le coup

tôt: hned tak ne, ne tak brzypas de si tôt

tour: Motor, který se hned rozběhne.Moteur qui part au quart de tour.

venir: vrátit se za okamžik, být hned zpátkyne faire qu'aller et venir

falloir: Je potřeba ho hned upozornit.Il faut l'avertir tout de suite.

aussitôt: a je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělaloaussitôt dit, aussitôt fait

larme: mít hned slzy na krajíčkuavoir la larme facile

minute: hned, okamžitě, v minutěà la minute

noyer: ztrácet hned hlavu při první překážcese laisser noyer dans un verre d'eau

ongle: zaplatit hnedpayer rubis sur l'ongle