Hlavní obsah

hned, ob. hnedka, kniž., ob. expr. hnedle

Částice

  1. (dokonce) (voire) même
  2. hned tak, tak hned (tak brzo) si vite
  3. hned tak někdo (téměř nikdo) n'importe qui

Vyskytuje se v

hned: hned tak, tak hnedtak brzo si vite

možný: Hned jak to bude možné.Dès que possible.

příjezd: hned při příjezdudès l'arrivée

: Ať hned přijde!Qu'il vienne tout de suite !

místo: (hned) na místě, v místě konánísur place

naproti: Nádraží je hned naproti.La gare est juste en face.

vedle: Muzeum je hned vedle.Le musée est/se trouve juste à côté.

hotový: expr. být se vším hned hotovne pas y aller par quatre chemins

coup: rázem, hned napoprvédu premier coup

début: hned od začátkudès le début

instant: (i)hned, právě (teď)à l'instant

possible: hned jak to bude možnédès que possible

près: hned vedle, zcela blízkotout près

prime: zprvu, hned (od počátku)de prime abord

quelqu'un: To byl oheň! To se hned tak nevidí!lid. Quel incendie ! C'était quelqu'un !

subito: naráz, najednou, raz dva, hnedsubito presto

sur: (i)hned, okamžitěsur le coup

tôt: hned tak ne, ne tak brzypas de si tôt

tour: Motor, který se hned rozběhne.Moteur qui part au quart de tour.

venir: vrátit se za okamžik, být hned zpátkyne faire qu'aller et venir

falloir: Je potřeba ho hned upozornit.Il faut l'avertir tout de suite.

aussitôt: a je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělaloaussitôt dit, aussitôt fait

larme: mít hned slzy na krajíčkuavoir la larme facile

minute: hned, okamžitě, v minutěà la minute

noyer: ztrácet hned hlavu při první překážcese laisser noyer dans un verre d'eau

ongle: zaplatit hnedpayer rubis sur l'ongle