Hlavní obsah

hned, ob. hnedka, kniž., ob. expr. hnedle

Částice

  1. (dokonce) (voire) même
  2. hned tak, tak hned (tak brzo) si vite
  3. hned tak někdo (téměř nikdo) n'importe qui

Vyskytuje se v

možný: Hned jak to bude možné.Dès que possible.

příjezd: hned při příjezdudès l'arrivée

: hned přijde!Qu'il vienne tout de suite !

místo: (hned) na místě, v místě konánísur place

naproti: Nádraží je hned naproti.La gare est juste en face.

vedle: Muzeum je hned vedle.Le musée est/se trouve juste à côté.

hotový: expr. být se vším hned hotovne pas y aller par quatre chemins

coup: du premier couprázem, hned napoprvé

début: dès le débuthned od začátku

instant: à l'instant(i)hned, právě (teď)

possible: dès que possiblehned jak to bude možné

près: tout prèshned vedle, zcela blízko

prime: de prime abordzprvu, hned (od počátku)

quelqu'un: lid. Quel incendie ! C'était quelqu'un !To byl oheň! To se hned tak nevidí!

subito: subito prestonaráz, najednou, raz dva, hned

sur: sur le coup(i)hned, okamžitě

tôt: pas de si tôthned tak ne, ne tak brzy

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

venir: ne faire qu'aller et venirvrátit se za okamžik, být hned zpátky

falloir: Il faut l'avertir tout de suite.Je potřeba ho hned upozornit.

aussitôt: aussitôt dit, aussitôt faita je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělalo

larme: avoir la larme facilemít hned slzy na krajíčku

minute: à la minutehned, okamžitě, v minutě

noyer: se laisser noyer dans un verre d'eauztrácet hned hlavu při první překážce

ongle: payer rubis sur l'onglezaplatit hned