Hlavní obsah

tour

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

cesta: tour du mondecesta kolem světa

cestovní: voyagiste , tour-opérateur cestovní kancelář

čelo: Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !Čelem vzad!

gramofonový: quarante-cinq toursmalá gramofonová deska SP

hrnčířský: tour de potierhrnčířský kruh

kavka: choucas des tourskavka obecná

kolem: tour du mondecesta kolem světa

kolo: tour d'honneurčestné kolo okruh vítěze

obvod: tour de tailleobvod pasu

okružní: tour okružní jízda

slonovina: tour d'ivoirevěž ze slonoviny

svět: tour du mondecesta kolem světa

věž: tour EiffelEiffelova věž

vpravo: Demi-tour à droite !Vpravo v bok!

výškový: tour výšková budova

vzad: Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !Čelem vzad (!)

západ: fermer à double tourzavřít na dva západy

dlouhohrající: disque trente-trois toursdlouhohrající deska LP

jízda: tour de Parisokružní jízda po Paříži

fígl: hovor. avoir plus d'un tour dans son sacznát všechny možné fígle

hanebný: jouer un tour pendable à qqnprovést hanebný kousek komu

obletět: La nouvelle a fait le tour du monde entier.Zpráva obletěla celý svět.

sehrát: jouer un mauvais tour à qqnsehrát pěkný kousek na koho

zatočit: Le sort lui a joué un drôle de tour.Osud s ním pěkně zatočil.

caravane: caravane du Tour de France= reklamní doprovodný vůz závodu Tour de France

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

demi-tour: faire demi-tourobrátit se a jít zpět, vrátit se

forage: tour de foragevrtná věž

main: en un tour de mainobratem ruky, raz dva

son, sa: chacun son tourjeden po druhém

tour: tour de guetstrážní věž, hláska

notre: C'est notre tour.Teď je řada na nás.

cadran: faire le tour du cadranspát dvanáct hodin v (jednom) kuse

rôle: à tour de rôlepostupně, po pořádku, jeden po druhém

bâton: tour de bâtonúplatek, podvodně získaný příjem