Hlavní obsah

čelo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (část hlavy) front mčelemde frontČelem vzad!Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !
  2. (přední část) tête f, front m(vojska ap.) avant-garde fbýt v čele čehoêtre à la tête de qqch, (na špičce) être à la pointe de qqchsedět v čele stoluprésider la table
  3. (průčelí) front m, façade f
  4. (příčná stěna) tête fčelo posteletête f d'un lit

Vyskytuje se v

nastoupit: monter en lignenastoupit do čela/první linie

peloton: mener le trainjet v čele pelotonu

ťukat: se frapper le frontťukat si na čelo

vzad: Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !Čelem vzad (!)

zaklepat: se frapper le frontzaklepat si na čelo

bombé: front bombéklenuté čelo

avant: marcher (en) avantkráčet v čele

baiser: baiser qqn au frontpolíbit koho na čelo

couler: La sueur coulait sur son front.Po čele mu stékal pot.

personne: payer de sa personneosobně se angažovat, postavit se čelem

čelo: de frontčelem