Hlavní obsah

avant [avɑ̃]

Přídavné jméno neměnné

Vyskytuje se v

avant-garde: à l'avant-garde deqqch v čele čeho

avant-garde: d'avant-gardeavantgardní, průkopnický, pokrokový

traction: traction avantpřední náhon, vozidlo s předním náhonem

chose: avant toute chosepředevším

jour: jour d'avantpředchozí den, den předtím

lettre: avant la lettrenedotvořený, nehotový

roulade: roulade avant/arrièrekotoul vpřed/vzad

tout: avant toutpředevším

travelling: travelling avantnájezd kamerou

assouplir: s'assouplir et s'échauffer avant une courseprotáhnout se a zahřát před závodem

composter: composter son billet avant de monter dans le trainoznačit si lístek před nástupem do vlaku

consommer: À consommer avant juin 2013.Spotřebujte do června 2013.

réviser: réviser avant un examenopakovat (si) před zkouškou

secouer: secouer le flacon avant de l'ouvrirzatřepat lahvičkou před otevřením

charrue: mettre la charrue avant les bœufsvzít věc za opačný konec

déluge: remonter au déluge, être d'avant le délugebýt předpotopní

musique: hovor. En avant la musique !Jdeme na věc!

ours: Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.Už kůži prodáváš, a vlk ještě žije., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.