Hlavní obsah

lettre [lεtʀ]

Vyskytuje se v

cinq: les cinq lettreshovco, tři tečky eufemismus pro

lettre: à la lettre, au pied de la lettredoslova, doslovně, do puntíku

majuscule: (lettre) majusculevelké písmeno, majuskule

missive: lettre missivespěšný (obchodní) dopis

pied: au pied de la lettredoslova, doslovně

réversal: (lettres) réversalesrevers

baveux: lettre baveuserozmazané písmeno

boîte: boîte aux lettrespoštovní schránka na ulici, schránka na dopisy v domě

change: lettre de changesměnka

chargé: lettre chargéecenné psaní

crédit: lettre de créditakreditiv

imprimerie: écrire en lettres d'imprimeriepsát tiskacími písmeny

initial: lettre initiale d'un motpočáteční písmeno slova

introduction: lettre d'introductiondoporučující dopis

invitation: lettre d'invitationzvací dopis, pozvánka

italique: lettres italiqueskurzíva

minuscule: lettre minusculemalé písmeno

recommandé: lettre recommandéedoporučený dopis

suite: suite à (votre lettre)jako odpověď na (váš dopis)

expédier: expédier une lettre par la posteodeslat dopis poštou

moderne: lettres modernesmoderní filologie

présent: ekon. la (lettre) présentetento dopis

cenný: lettre chargéecenné psaní

doktor: docteur ès lettresdoktor filosofie

doporučený: lettre recommandéedoporučený dopis

fakulta: faculté des Lettresfilozofická fakulta

filozofie: docteur /en/ès lettresdoktor filozofie

humanitní: sciences humaines, lettres humanitní vědy

krásný: belles-lettres krásná literatura

list: lettre de garantiezáruční list

literatura: belles-lettres krásná literatura

malíř: peintre en lettresmalíř písma

malý: lettre minusculemalé písmeno

obálka: mettre une lettre sous enveloppedát dopis do obálky

objednávka: lettre de commandepísemná objednávka

odeslat: expédier une lettre par courrierodeslat dopis poštou

otevřený: lettre ouverte otevřený dopis

písmeno: écrire en caractères d'imprimerie/en lettres mouléespsát tiskacími písmeny

písmo: caractères d'imprimerie, lettres mouléestiskací písmo

počáteční: (lettre) initiale počáteční písmeno

poštovní: boîte aux lettrespoštovní schránka

potvrdit: accuser réception d'une lettrepotvrdit příjem dopisu

ruka: lettre en main(s) propre(s)dopis do vlastních rukou

slovo: en toutes lettres, en parolesslovy nezkráceně

studium: études (de lettres) classiquesklasická studia

tečka: les cinq lettrespár teček nahrazení hrubého výrazu

velký: (lettre) majuscule velké písmeno

vlastní: lettre personnelledopis do vlastních rukou

záruční: lettre de garantie, cautionnement záruční list

být: Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.Byl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.

dopis: lettre recommandée/commerciale/chargée/d'envoidoporučený/obchodní/cenný/průvodní dopis

filozofický: faculté des Lettresfilozofická fakulta

motivační: lettre de motivationmotivační dopis

poslat: envoyer une lettre/un e-mailposlat dopis/e-mail

projít: passer comme une lettre à la postelehce projít

splnit: accomplir qqch à la lettresplnit co do posledního písmene