Hlavní obsah

list

Vyskytuje se v

aptitude: výuční listcertificat d'aptitude professionnelle C. A. P.

bordereau: dodací listbordereau de livraison

brevet: výuční listbrevet d'apprentissage

civil: liste civilecivilní lista peníze poskytované hlavě státu na reprezentaci

décès: úmrtní listacte de décès

disque: vyměnit desku, přen. obrátit listchanger de disque

feuille: akant, akantový list ornamentfeuille d'acanthe

naissance: rodný listpráv. acte de naissance

opposé: vstřícné listybot. feuilles opposées

professionnel: výuční listcertificat d'aptitude professionnelle C. A. P.

volant: volný list (papíru)feuille (de papier) volante

cocher: cocher un nom sur une listezaškrtnout jméno na seznamu

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

liste: être sur (la) liste rouge= odmítnout uvést své telefonní číslo v seznamu

musique: Obrať list!Change de musique !

refrain: Obraťte list! přejděte na jiné témaChangez de refrain !

bobkový: bobkový list(feuille de) laurier

fíkový: fíkový listfeuille de figuier

laločnatý: bot. laločnatý listfeuille lobée

list: bobkový listfeuille de laurier

listina: feuille de présence, liste (de présence)prezenční listina

oddací: oddací listacte de mariage

rodný: rodný listacte /extrait de naissance

střídavý: bot. střídavé listyfeuilles alternes

výherní: liste des numéros sortantsvýherní listina

výuční: výuční listcertificat d'aptitude professionnelle, certificat d'apprentissage

záruční: záruční listlettre de garantie, cautionnement

živnostenský: živnostenský listautorisation d'exercer une activité indépendante

figurovat: figurer sur/dans la listefigurovat v seznamu

seznam: faire/dresser/établir la liste de qqchudělat/sestavit seznam čeho

úmrtní: úmrtní listacte de décès

obrátit: obrátit listtourner la page

otočit: i přen. otočit listtourner la page