Hlavní obsah

studium

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vědecké zkoumání) étude f
  2. (vzdělávání) études f pldálkové studiumenseignement m par correspondance/à distancestředoškolské studiumétudes secondairesklasická studiaétudes (de lettres) classiques
  3. (učení se) apprentissage m

Vyskytuje se v

genderový: gender studies/studiaétudes (de) genre, études sur le genre

kolega: kolega ze studiícompagnon d'études

středoškolský: středoškolské studiumétudes secondaires

cours: dálkové studium, korespondenční kurscours par correspondance

enseignement: dálkové studiumenseignement par correspondance

studieux: prázdniny věnované studiustudieuses vacances

consacrer: věnovat mládí studiuconsacrer sa jeunesse à l'étude

fatiguer: Studium ho unavuje.Les études le fatiguent.

studium: dálkové studiumenseignement par correspondance/à distance