Hlavní obsah

malý

Přídavné jméno

  1. (nevelký rozměry, počtem ap.) petit/-ite(malinký) minuscule(rozum, naděje ap.) faiblemalé písmenolettre f minuscule
  2. (nedostatečně velký) petit/-ite(o oblečení) étriqué/-ée(příjem ap.) modesteBoty jsou mi malé.Les chaussures me sont petites.
  3. (nedospělý) petit/-ite
  4. (hodnotou, významem ap.) petit/-ite, modestemalý obnosbagatelle f
  5. (slabý, nevydatný, omezený) petit/-ite

Vyskytuje se v

Asie: Malá AsieAsie Mineure

buržoazie: malá buržoaziepetite bourgeoisie

doušek: pít po malých doušcíchboire à petites gorgées

gramofonový: malá gramofonová deska SPquarante-cinq tours

nabídnout: nabídnout komu něco malého o občerstvení ap.offrir à qqn un petit quelque chose

nemenší: v nemenší míředans une non moindre mesure

obzor: mít malý/úzký obzoravoir l'esprit borné

písmeno: malé písmeno(lettre) minuscule

pivo: malé pivobock

stydký: malé/velké stydké pyskypetites/grandes lèvres (de la vulve)

vápno: sport. malé vápnozone de but

víla: Malá mořská vílaPetite sirène

výkonnost: malá výkonnostrendement bas

pivo: přen. malé pivo člověksaucisson à pattes, pot-à-tabac

trápit: To je to nejmenší, co mě trápí.C'est le cadet de mes soucis.

Asie: Asie MineureMalá Asie

bas: polygr. bas de cassemalá písmena v písmovnici

chose: C'est la moindre des choses.To je to nejmenší.

chose: offrir à qqn un petit quelque chosenabídnout komu něco malého občerstvení ap.

débourser: sans rien débourser, sans débourser un sousbez nejmenších výdajů

délier: sans bourse délierbez nejmenších výdajů

duc: petit ducvýreček malý

endroit: hovor. petit endroitzáchod, malá strana

gorgée: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

mineur: geogr. Asie MineureMalá Asie

minuscule: lettre minusculemalé písmeno

petit: petit endroitmalá strana záchod

vin: vin d'honneurmalá recepce

des: Elle a des petits pieds.malé nožky.

choisir: choisir le moindre malvybrat menší zlo

effet: à petite cause grands effetsmalá příčina mívá velké následky

entretenir: Les petits cadeaux entretiennent l'amitié.Malé dárky udržují přátelství.

moindre: De deux maux, il faut choisir le moindre.Ze dvou zel je třeba vybrat to nejmenší.

profit: Il n'y a pas de petits profits.Malé ryby také ryby.