Hlavní obsah

vin [vε̃]

Podstatné jméno mužské

  1. vínovin chaudsvařené vínovin de messemešní vínovin d'honneurmalá recepce
  2. vinné opojení, podroušenost

Vyskytuje se v

červený: vin rougečervené víno

lehký: vin légerlehké víno

lístek: carte des vinsvinný lístek

odpustit: Odpusť nám naše viny.Pardonne-nous nos offenses.

pocit: pocit vinysentiment de culpabilité

přívlastek: = vin de qualité avec mention non sucrévíno s přívlastkem

růžový: vin rosérůžové víno

sklenice: verre à vin/de vinsklenice na víno/vína

sklep: cave à vinvinný sklep

slámový: vin de pailleslámové víno

stolní: vin de tablestolní víno

suchý: vin secsuché víno

vinný: vin coupévinný střik

víno: vin rouge/blanc/roséčervené/bílé/růžové víno

značkový: vins d'appellation contrôléeznačková vína

znalec: être connaisseur en vinsbýt znalec vína

deci: aller boire un verre de vinjít na dvě deci vína

karafa: carafe à vinkarafa na víno

svařený: vin chaudsvařené víno

den: Vin versé n'est pas avalé.Nechval dne před večerem.

když: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Když už, tak už. úplně

kůrka: Chaque vin a sa lie.Všude chleba o dvou kůrkách.

nadrobit: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Co sis nadrobil, to si taky sněz.

nálada: être en goguette, avoir une pointe, avoir un verre dans le nez, avoir le vin gaibýt v náladě

opička: avoir le vin gai/tristemít veselou/smutnou opičku

přeskočit: Vin versé n'est pas avalé.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

přiznávat: přiznávat svou vinufaire son mea-culpa

stoupat: Le vin lui monte à la tête.Víno mu stoupá do hlavy.

blâme: pokárat koho, svalit vinu na kohojeter un blâme sur qqn

connaisseur: être connaisseur en vinsbýt znalec vína

corsé: vin corséaromatické víno

cru: vin de cru= víno pocházející z jediné vinice

culpabilité: pocit vinysentiment de culpabilité

cuvée: vin de la première cuvéeprvotřídní víno

esprit: esprit-de-vinvinný líh, etanol

mon: Všechno je to má vina.Tout est de ma faute.

mousseux: ekon. vin mousseuxšumivé víno

sucre: vin de sucrepřislazované víno

supplément: vin en supplémentvíno se počítá zvlášť

tache: tache de vinmateřské znaménko

vin: vin chaudsvařené víno

abondant: pays abondant en vinzemě bohatá na víno

additionner: additionner le vin d'eaupřimíchat vodu do vína, smíchat víno s vodou

baisser: Le vin a baissé.Ceny vína klesly.

cacheté: vin cachetéznačkové víno

de: boire du vinpít víno

ordinaire: vin ordinairestolní víno

pays: pays du vinvinařská oblast

reposer: laisser reposer du vinnech(áv)at uležet víno

rosé: vin rosérůžové víno

fagot: vin de derrière les fagotsnejlepší víno schované ve sklepě

falloir: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Kdo se dá na vojnu, musí bojovat., Kdo řekne á, musí říct i bé., Co sis nadrobil, To si taky sněz.

faute: Viny vyznání, poloviční odpuštění.Faute avouée est à moitié pardonnée.

triste: hovor. avoir le vin tristemít smutnou opici

lie: lie de vintmavočervená barva

muscat: (vin) muscatmuškátové víno, muškát

rouge: vin rougečervené víno

vina: pocit vinysentiment de culpabilité

cuver: cuver (son vin)vysp(áv)at se z opice