Hlavní obsah

když

Spojka

  1. (v té chvíli) quand, lorsqueKdyž jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.
  2. (poté co) quand, lorsqueKdyž jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.
  3. hovor.(jestliže) si
  4. i když (ačkoli) même si

Vyskytuje se v

když: jen kdyžpour peu que +subj.

kolem: Když se to vezme kolem a kolem.À tout prendre.

utnout: Jako když utne.Comme par enchantement.

rozednít se: Když se rozednilo, uviděl...À l'aube, il a vu...

dobrý: pokládat za dobré, když...trouver bon que...

dub: To je jako když do dubu mluví.C'est comme si on parlait à un sourd.

kácet: Když se kácí les, létají třísky.On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs.

kocour: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

lhát: Lže, jako když tiskne.Il ment comme il respire.

mrskat: umět co, jako když bičem mrskáconnaître qqch sur le bout des doigts

tisknout: Lže, jako když tiskne.Il ment comme il respire., Il ment comme un arracheur de dents.

après: když promluvilaprès avoir parlé infinitif passé

défaut: když není nic lepšíhoà défaut de mieux

lors: i když, i kdybylors même que

même: i kdyby, i kdyžmême quand, même si, si même

tout: celkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolemà tout prendre

si: A co když se rozzlobí? – Tak ať.Et si elle se fâche ? – Tant pis.

chat: Když kocour není doma, myši mají pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

pitié: Lépe když ti závidí, nežli když tě litují.Il vaut mieux faire envie que pitié.

quand: Když kocour není doma, myši mají pré.Quand le chat n'est pas là les souris dansent.

respirer: Lže, jako když tiskne.Il ment comme il respire.

souris: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.