Hlavní obsah

kolem, kniž. kol

Předložka

  1. (po celém obvodu) autourkolem dokola čehotout autour de qqchcesta kolem světatour m du monde
  2. (po délce něčeho) čeho le long de qqchPřešla kolem nás.Elle est passée à côté de nous.
  3. (blízko) koho/čeho autour de qqn/qqch
  4. (vyjadřuje přibližnost) vers, environ, aux alentours dekolem druhé hodinyvers deux heures

Příslovce

  1. (do kruhu) autour(v okolí) alentour, aux environsvšude kolem, kolem dokolatout autourKdyž se to vezme kolem a kolem.À tout prendre.
  2. (mimo) à côtéjít kolempasser (à côté)

Vyskytuje se v

autour: tout autour de qqn/qqchkolem dokola, kolkolem koho/čeho

bicyclette: bicyclette doubletandemové kolo

bicyclette: aller à bicyclettejezdit na kole

bouée: bouée de sauvetagezáchranný pás, záchranné kolo

carreau: carreau des Halles= stánky s ovocem a zeleninou kolem pařížské tržnice

marque: marques de pas/de roues de voitureotisky šlépějí/kol automobilu

portant: roue portante d'une locomotiveoběžné kolo lokomotivy

tout: tout autourkolem dokola

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

vélo: vélo tout terrain V. T. T.horské kolo

autour: regarder autour de soirozhlížet se kolem sebe

changer: changer la roue d'une voiturevyměnit kolo u auta

ferrer: ferrer une rouenasadit obruč na kolo

finir: Le spectacle finira vers minuit.Představení končí kolem půlnoci.

lui: Il a regardé autour de lui.Rozhlédl se kolem sebe.

sans-faute: faire un sans-fauteodjet kolo bez trestných bodů

tout-terrain: vélo tout-terrain V. T. T.horské kolo

bras-le-corps (à): prendre qqn à bras-le-corpsvzít koho kolem pasu

carpe: bâiller comme une carpezívat na celé kolo

carrosse: être la cinquième roue du carrossebýt páté kolo u vozu být přebytečný

cinquième: la cinquième roue du carrossepáté kolo u vozu

gorge: rire à gorge déployéesmát se na celé kolo

pot: tourner autour du potchodit kolem jako kočka okolo horké kaše

rire: rire aux éclatssmát se na celé kolo

vélo: faire du vélojezdit na kole

bába: slepá bábacolin-maillard

cesta: cesta kolem světatour du monde

jízdní: jízdní kolovélo , bicyclette

kolo: píchnout kolocrever un pneu

kolo: horské kolovélo tout terrain V. T. T.

kolo: záchranné kolobouée de sauvetage

kolo: čestné kolo okruh vítězetour d'honneur

kolo: první kolo volebpremier tour des élections

krk: skočit komu kolem krkusauter au cou de qqn

mlýnský: mlýnské koloroue de moulin

oběh: astron. oběh Země kolem Sluncerévolution de Terre autour du Soleil

ozubený: tech. ozubené koloroue dentée

přední: přední koloroue avant

řehtat se: řehtat se na celé kolose fendre la pipe/gueule/pêche/poire

řetěz: řetěz jízdního kolachaîne de bicyclette

smát se: smát se na celé kolorire de toutes ses dents

svět: cesta kolem světatour du monde

záchranný: záchranné kolobouée de sauvetage

závěs: závěs kolsuspension

jet: jet na kolealler à vélo, rouler à vélo

jezdit: jezdit na kolefaire du vélo

kolo: jezdit na kolefaire du vélo

kolo: jet na kolealler à vélo

slepý: hrát na slepou bábujouer à/au colin-maillard

celý: smát se na celé kolorire à ventre déboutonné

chodit: chodit okolo jako kočka kolem horké kašetourner autour du pot

kaše: chodit okolo jako kočka kolem horké kašetourner autour du pot

kolo: být páté kolo u vozuêtre la cinquième roue du carrosse

mazat: mazat komu med kolem pusypasser de la pommade à qqn

omotat: omotat si koho kolem prstuzast. avoir qqn dans sa manche

stlát: expr. stlát kolem sebe papíryjeter des papiers autour de soi