Hlavní obsah

aux [o]

  • stažení předložky à a určitého členu les

Vyskytuje se v

alentours: aux alentoursde qqch okolo, kolem čeho

antipode: aux antipodesna konci světa

commissaire: commissaire aux comptesúčetní revizor, revizor účtů, auditor

dépens: aux dépens de qqnna čí útraty/účet

dépens: aux dépens de qqnna čí účet, k čí škodě

dépens: aux dépens de qqchna úkor, za cenu čeho

environ: aux environs deqqch kolem, okolo čeho místně i časově

fraise: aux fraisesna jaře

gémonies: vouer qqn/qqch aux gémoniesstavět na pranýř, vláčet blátem koho

pied: aux piedsde qqn u čích nohou

plein: plein aux aszazobaný, prachatý

pomme: aux pommesnádherný, báječný, nádherně

prise: être aux prisesavec qqn bít se, rvát se s kým

prise: être aux prisesavec qqn/qqch potýkat se s kým/čím

trousse: aux trousses de qqnv patách komu

visite: droit de visite (aux enfants)právo k návštěvě (dětí) rozvedeného rodiče

aguets (aux): être aux aguetsbýt ve střehu, číhat

armement: course aux armementshorečné zbrojení, závody ve zbrojení

boîte: boîte aux lettrespoštovní schránka na ulici, schránka na dopisy v domě

chasse: chasse aux sorcièreshon na čarodějnice

course: course aux armementszávod ve zbrojení, horečné zbrojení

crevasse: avoir des crevasses aux mainsmít popraskané ruce

égayer: s'égayer aux dépenses de qqn(po)bavit se na čí účet

enchère: vente aux enchèresdražba

fléchette: jouer aux fléchetteshrát šipky

hormone: poulet aux hormonesprůmyslově chované kuře

lettre: boîte aux lettrespoštovní schránka

marché: marché aux pucesbleší trh

mort: Mort aux vaches !Pryč s policajty!

pou: herbe aux pouxstračka rostlina

puce: marché aux puces, les pucesbleší trh, hovor. blešák

renseignement: aller aux renseignements sur qqnshánět informace o kom, vyptávat se na koho

sorcier: chasse aux sorcièreshon na čarodějnice

sujétion: sujétion aux passionspodléhání vášním

tarte: tarte aux pommesjablečný koláč

tripe: prendre aux tripesdojmout k slzám, chytit za srdce

urne: aller aux urnesdostavit se k volbám

vendre: vendre aux enchèresprod(áv)at v dražbě

venir: en venir aux extrémitéspoužít krajních prostředků

verrue: herbe aux verruesotočník, vlaštovičník

allergie: allergie aux pollenspylová alergie

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

barre: barre aux céréalesmüsli tyčinka

défier: défier un ami aux échecsvyzvat přítele k partii šachu

dérober: se dérober aux regardsvyhýbat se pohledům

distribuer: distribuer des cartes aux joueursrozdávat karty hráčům

donner: donner des sièges aux invitésnabídnout místa hostům

exposer: exposer aux yeux de qqnvystavit komu na odiv, stavět komu před oči

jeter: se jeter aux pieds de qqnvrhnout se komu k nohám

loge: être aux premières logesbýt v první řadě

porter: porter qqn aux nuesvynášet koho do nebes

Prague: Prague aux cent clochersPraha stověžatá

réservé: places réservées aux handicapésmísta (vyhrazená) pro invalidy

ange: être aux angesbýt v sedmém nebi

argile: colosse aux pieds d'argileobr na hliněných nohách

as: hovor. être (plein) aux asbýt v balíku

basque: hovor. s'accrocher aux basques de qqndržet se koho za šos(y), nehnout se od koho na krok

calendes: renvoyer qqch aux calendes grecquesaž naprší a uschne odložit na neurčito

cheveu: se prendre aux cheveuxvjet si do vlasů

cheveu: avoir mal aux cheveuxmít kocovinu

coupe: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

crochet: hovor. être aux crochets de qqnžít na čí útraty

éclat: rire aux éclatshlučně se smát

élever: élever qqn aux nuesvychvalovat koho do oblak

étranger: interdit aux personnes étrangèresnepovolaným vstup zakázán

fesse: donner à qqn un coup de pied aux fesseskopnout koho do zadku

fosse: fosse aux lionsjáma lvová

froid: n'avoir pas froid aux yeuxmít pro strach uděláno, mít kuráž

gage: être aux gages de qqnbýt ve službách koho

genou: être aux genoux de qqnbýt komu bezmezně oddán

levier: être aux leviers de commandebýt u kormidla

loin: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

mors: prendre le mors aux dentssplašit se o koni, přen. dát se unést hněvem, vybuchnout, pustit se do práce

nue: porter qqn/qqch aux nuesvynášet koho/co do nebe(s)

œuf: poule aux œufs d'orzlatý důl

perle: jeter des perles aux pourceauxházet perly sviním

pot: découvrir le pot aux rosespřijít věci na kloub, odhalit tajemství

poudre: mettre le feu aux poudresrozpoutat katastrofu, nenávist, hněv ap.

princesse: aux frais de la princesseza státní peníze, na cizí účet

puiser: puiser aux sourcesčerpat z (literárních) pramenů

quatre: se saigner aux quatre veinesudělat první poslední

quatre: aux quatre ventsna všechny světové strany

renvoyer: renvoyer aux calendes grecquesodložit na neurčito, do nekonečna odkládat

rire: rire aux éclatssmát se na celé kolo

sauter: sauter aux yeuxbít do očí

suspendre: être suspendu aux lèvres de qqnviset komu na rtech

veine: se saigner aux quatre veinesvykrvácet finančně