Hlavní obsah

plein [plε̃ˌ plεn]

Vyskytuje se v

ciel: en plein cieluprostřed oblohy

cintre: en plein cintrev polokruhu, půlkruhový

craquer: plein à craquerplný k prasknutí, na prasknutí

gré: de son (plein) grédobrovolně, z vlastní vůle

milieu: au beau milieu, en plein milieude qqch přímo/právě/přesně uprostřed čeho

activité: en pleine activitév plné činnosti, v plném chodu, v plném provozu

couleur: description pleine de couleurbarvitý popis

désarroi: être en plein désarroibýt úplně zmatený

épreuve: vie pleine d'épreuvesstrastiplný život

floraison: pommiers en pleine floraisonjabloně v plném květu

gosier: chanter à plein gosierzpívat z plna hrdla

gueule: s'en mettre plein la gueulenacpat se, nabažit se

jour: en plein jourv pravé poledne, za bílého dne, za denního světla

lune: pleine luneúplněk

repas: repas en plein airpiknik

tube: à plein(s) tube(s)na plné obrátky/plný výkon, vysokovýkonný, přen. na plný pecky/koule

vent: plein ventvolný prostor

vitalité: plein de vitalitéplný života

air: en plein airpod širým nebem, v přírodě

dos: en avoir plein le dosmít toho plné zuby

midi: en plein midiv pravé poledne

tarif: payer plein tarif(za)platit plnou cenu

as: hovor. être (plein) aux asbýt v balíku

battre: battre son pleinbýt v plném proudu, vrcholit

boum: être en plein boumjet na plné obrátky

pot: conduire plein potjet na plný plyn

vue: hovor. en mettre plein la vue à qqnvytřít komu zrak

dýchat: zhluboka dýchatrespirer à pleine poitrine

forma: být ve formě pro vykonání čehoêtre en pleine forme pour faire qqch

jadrný: jadrný stylstyle plein de vie

kino: letní kinocinéma en plein air

měsíc: plný měsíc úplněkpleine lune

moc: práv. plná mocplein(s) pouvoir(s)

obloha: pod širou oblohouen plein air, à la belle étoile

plíce: zpívat z plných plicchanter à pleins poumons

plný: plný životaplein de vitalité

plný: plné jízdnéplein tarif

plný: plná zaměstnanostplein-emploi

plyn: na plný plynà pleins gaz, pied au plancher

popis: barvitý popisdescription pleine de couleur

pozorný: být pozorný ke komuêtre plein d'attention pour qqn

práce: práce na plný/poloviční/částečný úvazektravail à plein temps/à mi-temps/à temps partiel

pravý: v pravé poledneen plein midi

přímo: přímo uprostřed čehoen plein milieu, au beau milieu de qqch

příroda: ve volné příroděen plein air

tvar: mít oblé a plné tvaryavoir des formes rondes et pleines

zaměstnanost: plná zaměstnanostplein-emploi

zmatek: být v naprostém zmatkuêtre en plein désarroi

zrak: vytřít komu zraken mettre plein la vue, damer le pion à qqn

žena: zralá ženafemme en pleine maturité

během: během letuen (plein) vol

na: jet na plný plynfiler à plein gaz

na: pracovat na plný úvazektravailler à temps plein

nabrat: nabrat plnou nádrž benzínufaire le plein (d'essence)

načerpat: načerpat plnou nádrž (benzinu)faire le plein (d'essence)

outdoorový: outdoorové oblečenívêtements de plein air

ucpaný: mít ucpaný nosavoir le nez bouché, avoir le plein nez

uprostřed: uprostřed nocien pleine nuit

úvazek: plný pracovní úvazekplein temps , temps plein/complet

hlupák: Čím větší hlupák, tím větší štěstí.Aux innocents les mains pleines.

hrdlo: křičet z plna hrdlacrier à pleine gorge

obrátka: na plné obrátkyà plein régime

pamflet: pamflet plný jízlivostipamphlet plein de mordant

trumpeta: dát si do trumpetyhovor. se taper la cloche, s'en mettre plein la lampe

vytřít: vytřít komu zraken mettre plein la vue à qqn