Hlavní obsah

plný

Přídavné jméno

  1. (naplněný, vyplněný) plein/pleine, rempli/-ie(hotel ap.) complet/-ète(koš ap.) fourni/-iepo okraj plná skleniceverre rempli à ras bordnosit co v plných náručíchporter qqch à brasséesplný životaplein de vitalitémít plné kalhoty strachemtrembler dans sa culotte
  2. (úplný, naprostý) plein/pleine, tout/toute(abstraktně) entier/-ièreplné jízdnéplein tarif mplná mocprocuration f, mandat mplná zaměstnanostplein-emploi ms plnou důvěrouavec abandon
  3. (postava ap.) plein/pleineplné rtylèvres f pl pulpeuses

Vyskytuje se v

důvěra: s plnou důvěrouavec abandon

měsíc: plný měsíc úplněkpleine lune

moc: práv. plná mocplein(s) pouvoir(s)

plíce: zpívat z plných plicchanter à pleins poumons

plný: po okraj plná skleniceverre rempli à ras bord

plyn: na plný plynà pleins gaz, pied au plancher

práce: práce na plný/poloviční/částečný úvazektravail à plein temps/à mi-temps/à temps partiel

předsudek: plný předsudkůimbu de préjugés

tvar: mít oblé a plné tvaryavoir des formes rondes et pleines

zaměstnanost: plná zaměstnanostplein-emploi

na: jet na plný plynfiler à plein gaz

nabrat: nabrat plnou nádrž benzínufaire le plein (d'essence)

načerpat: načerpat plnou nádrž (benzinu)faire le plein (d'essence)

penze: plná penzepension complète

úvazek: plný pracovní úvazekplein temps , temps plein/complet

zbroj: v plné zbrojien armure complète

kalhoty: mít plné kalhoty strachemtrembler dans sa culotte

lesk: být v plném leskuêtre dans toute sa splendeur

obrátka: na plné obrátkyà plein régime

pamflet: pamflet plný jízlivostipamphlet plein de mordant

zub: mít koho/čeho plné zubyen avoir marre de qqn/qqch

acception: v plném slova smysludans toute l'acception du terme

activité: v plné činnosti, v plném chodu, v plném provozuen pleine activité

allure: jet plnou rychlostírouler à toute allure

brassée: nosit co v plných náručích, nosit náruče čehoporter qqch à brassées

danger: velmi nebezpečný, plný nebezpečí, samé nebezpečíde tous les dangers

double: plný květfleur double

floraison: jabloně v plném květupommiers en pleine floraison

joyeux: být plný radostiêtre tout joyeux

plein: úplněk, plný měsícpleine lune

poignée: plnými hrstmi, po hrstechà poignées, par poignées

ras: mít toho po krk/plné zubyen avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le cul

tête: křičet z plných pliccrier à tue-tête

tout: plnou rychlostíà toute vitesse

triple: plnou parouau triple galop

tube: na plné obrátky/plný výkon, vysokovýkonný, přen. na plný pecky/kouleà plein(s) tube(s)

vitalité: plný životaplein de vitalité

dos: mít toho plné zubyen avoir plein le dos

marre: Mám toho plné zuby.J'en ai marre.

pouvoir: udělit plnou moc před notářemdonner un pouvoir par-devant notaire

ras-le-bol: mít toho dost/plné zuby/po krken avoir ras-le-bol

tarif: (za)platit plnou cenupayer plein tarif

tue-tête (à): křičet z plných pliccrier à tue-tête

bagage: s plnou polníhovor. avec armes et bagages

battre: být v plném proudu, vrcholitbattre son plein

blanc: dát komu plnou mocdonner carte blanche à qqn

bol: mít toho plné zubyen avoir ras le bol

boule: mít toho plné zubyavoir les boules

boum: jet na plné obrátkyêtre en plein boum

brèche: být stále v boji, být stále v plné práciêtre toujours sur la brèche

culotte: mít plné kalhoty strachemtrembler dans sa culotte

debout: zemřít v plné prácimourir debout

fourbir: (za)balit si plnou polní připravovat se do válkyfourbir ses armes

plat: říkat věci na plnou hubumettre les pieds dans le plat

pot: jet na plný plynconduire plein pot

souper: Mám toho plné zuby.hovor. J'en ai soupé.

surmultiplié: rozjet se na plné obrátky, zabratpasser la surmultipliée

turbo: jet na plné obrátkymettre le turbo

vapeur: plnou parou (vpřed)à toute vapeur

pecka: na plný peckynaplno hovor. à toute berzingue