Hlavní obsah

plný

Přídavné jméno

  1. (naplněný, vyplněný) plein/pleine, rempli/-ie(hotel ap.) complet/-ète(koš ap.) fourni/-iepo okraj plná skleniceverre rempli à ras bordnosit co v plných náručíchporter qqch à brasséesplný životaplein de vitalitémít plné kalhoty strachemtrembler dans sa culotte
  2. (úplný, naprostý) plein/pleine, tout/toute(abstraktně) entier/-ièreplné jízdnéplein tarif mplná mocprocuration f, mandat mplná zaměstnanostplein-emploi ms plnou důvěrouavec abandon
  3. (postava ap.) plein/pleineplné rtylèvres f pl pulpeuses

Vyskytuje se v

pecka: na plný peckynaplno hovor. à toute berzingue

důvěra: s plnou důvěrouavec abandon

měsíc: plný měsíc úplněkpleine lune

moc: práv. plná mocplein(s) pouvoir(s)

plíce: zpívat z plných plicchanter à pleins poumons

plyn: na plný plynà pleins gaz, pied au plancher

práce: práce na plný/poloviční/částečný úvazektravail à plein temps/à mi-temps/à temps partiel

předsudek: plný předsudkůimbu de préjugés

tvar: mít oblé a plné tvaryavoir des formes rondes et pleines

zaměstnanost: plná zaměstnanostplein-emploi

na: jet na plný plynfiler à plein gaz

na: pracovat na plný úvazektravailler à temps plein

nabrat: nabrat plnou nádrž benzínufaire le plein (d'essence)

načerpat: načerpat plnou nádrž (benzinu)faire le plein (d'essence)

penze: plná penzepension complète

úvazek: plný pracovní úvazekplein temps , temps plein/complet

zbroj: v plné zbrojien armure complète

kalhoty: mít plné kalhoty strachemtrembler dans sa culotte

lesk: být v plném leskuêtre dans toute sa splendeur

obrátka: na plné obrátkyà plein régime

pamflet: pamflet plný jízlivostipamphlet plein de mordant

zub: mít koho/čeho plné zubyen avoir marre de qqn/qqch

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

activité: en pleine activitév plné činnosti, v plném chodu, v plném provozu

allure: rouler à toute allurejet plnou rychlostí

brassée: porter qqch à brasséesnosit co v plných náručích, nosit náruče čeho

danger: de tous les dangersvelmi nebezpečný, plný nebezpečí, samé nebezpečí

double: fleur doubleplný květ

floraison: pommiers en pleine floraisonjabloně v plném květu

joyeux: être tout joyeuxbýt plný radosti

plein: pleine luneúplněk, plný měsíc

poignée: à poignées, par poignéesplnými hrstmi, po hrstech

ras: en avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le culmít toho po krk/plné zuby

tête: crier à tue-têtekřičet z plných plic

tout: à toute vitesseplnou rychlostí

triple: au triple galopplnou parou

tube: à plein(s) tube(s)na plné obrátky/plný výkon, vysokovýkonný, přen. na plný pecky/koule

vitalité: plein de vitalitéplný života

dos: en avoir plein le dosmít toho plné zuby

marre: J'en ai marre.Mám toho plné zuby.

plein: faire le pleinvzít plnou nádrž benzínu, přen. dosáhnout maxima

pouvoir: donner un pouvoir par-devant notaireudělit plnou moc před notářem

ras-le-bol: en avoir ras-le-bolmít toho dost/plné zuby/po krk

tarif: payer plein tarif(za)platit plnou cenu

tue-tête (à): crier à tue-têtekřičet z plných plic

bagage: hovor. avec armes et bagagess plnou polní

battre: battre son pleinbýt v plném proudu, vrcholit

blanc: donner carte blanche à qqndát komu plnou moc

bol: en avoir ras le bolmít toho plné zuby

boule: avoir les boulesmít toho plné zuby

boum: être en plein boumjet na plné obrátky

brèche: être toujours sur la brèchebýt stále v boji, být stále v plné práci

culotte: trembler dans sa culottemít plné kalhoty strachem

debout: mourir deboutzemřít v plné práci

fourbir: fourbir ses armes(za)balit si plnou polní připravovat se do války

plat: mettre les pieds dans le platříkat věci na plnou hubu

pot: conduire plein potjet na plný plyn

souper: hovor. J'en ai soupé.Mám toho plné zuby.

surmultiplié: passer la surmultipliéerozjet se na plné obrátky, zabrat

turbo: mettre le turbojet na plné obrátky

vapeur: à toute vapeurplnou parou (vpřed)