Hlavní obsah

battre [batʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. (z)bít, (z)tlouci, (z)mlátitbattre qqn avec un bâtonzbít koho holíbattre qqn à coups de piedzkopat koho
  2. přen.qqn porazit, přemoci koho, (z)vítězit nad kýmbattre qqn à plate(s) couture(s)porazit koho na hlavu, roznést koho na kopytechbattre un recordporazit rekord
  3. qqch klepat co, do čeho, bouchat do čehobattre monnaierazit mince
  4. procházet, projíždět, probíhat (křížem, krážem)battre la mesureud(áv)at takt
  5. battre en retraite dá(va)t se na ústup, ustupovatbattre des ailestlouct křídly

Vyskytuje se v

battre: dá(va)t se na ústup, ustupovatbattre en retraite

plein: dosahovat vrcholu o mořibattre son plein

battu: antukasport. terre battue

cil: (za)mrkatbattre des cils

fer: kout železobattre le fer

paupière: mrkatbattre des paupières

record: překonat/vytvořit rekordbattre/établir un record

tambour: bubnovat na bubenbattre le tambour

battant: za víření bubnůtambour battant

chamade: bít na poplach, prudce bušit o srdci ap.battre la chamade

contre: bojovat s větrnými mlýnyse battre contre des moulins à vent

couture: porazit koho na hlavubattre qqn à plate(s) couture(s)

fleur: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.

pavé: potloukat se po ulicíchbattre le pavé

plat: být na hlavu položenêtre battu à plate couture

plâtre: zmlátit koho jako žitobattre qqn comme plâtre

retraite: couvat před kým/čímpřen. battre en retraite devant qqn/qqch

bít: bít na bubenbattre le tambour

buben: bubnovat na bubenbattre le tambour

mávat: mávat křídlybattre des ailes

mince: razit mincebattre monnaie

rekord: vytvořit/překonat rekordétablir/battre un record

sníh: ušlehat sníh z bílkůbattre des blancs (d'œufs) en neige

vyjetý: přen. jezdit ve vyjetých kolejíchne pas quitter les chemins battus

bojovat: bojovat s větrnými mlýnyse battre contre des moulins à vent

bubnovat: bubnovat co do světabattre la grosse caisse

dokud: Železo se musí kout, dokud je žhavé.Il faut battre le fer quand il est chaud.

chladně: chovat se chladně ke komubattre froid à qqn

chladný: být ke komu chladnýbattre froid à qqn

kruh: mít kruhy pod očimaavoir les yeux battus

květina: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.

mlýn: bojovat s větrnými mlýnyse battre contre des moulins à vent

porazit: porazit koho na hlavubattre qqn à plate(s) couture(s)

uplést: uplést na sebe bičdonner les verges pour se faire battre

vyšlapaný: chodit vyšlapanými cestamisuivre les sentiers battus

žhavý: Železo se musí kout, dokud je žhavé.Il faut battre le fer quand il est encore chaud.