Hlavní obsah

battre [batʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. (z)bít, (z)tlouci, (z)mlátitbattre qqn avec un bâtonzbít koho holíbattre qqn à coups de piedzkopat koho
  2. přen.qqn porazit, přemoci koho, (z)vítězit nad kýmbattre qqn à plate(s) couture(s)porazit koho na hlavu, roznést koho na kopytechbattre un recordporazit rekord
  3. qqch klepat co, do čeho, bouchat do čehobattre monnaierazit mince
  4. procházet, projíždět, probíhat (křížem, krážem)battre la mesureud(áv)at takt
  5. battre en retraite dá(va)t se na ústup, ustupovatbattre des ailestlouct křídly

Vyskytuje se v

plein: battre son pleindosahovat vrcholu o moři

plein: battre son pleinbýt v plném proudu

battu: sport. terre battueantuka

cil: battre des cils(za)mrkat

fer: battre le ferkout železo

paupière: battre des paupièresmrkat

record: battre/établir un recordpřekonat/vytvořit rekord

tambour: battre le tambourbubnovat na buben

battu: œufs battusšlehaná vejce

battant: tambour battantza víření bubnů

battu: avoir les yeux battusmít kruhy pod očima

battu: suivre les sentiers battusubírat se vyšlapanou cestou sledovat tradiční postupy ap.

chamade: battre la chamadebít na poplach, prudce bušit o srdci ap.

contre: se battre contre des moulins à ventbojovat s větrnými mlýny

couture: battre qqn à plate(s) couture(s)porazit koho na hlavu

fleur: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.

pavé: battre le pavépotloukat se po ulicích

plat: être battu à plate couturebýt na hlavu položen

plâtre: battre qqn comme plâtrezmlátit koho jako žito

retraite: přen. battre en retraite devant qqn/qqchcouvat před kým/čím