Hlavní obsah

fleur [flœʀ]

Vyskytuje se v

lis: fleur de lys/lis(tři) lilie

botte: botte de fleurskytice, svazek květin

couronne: ni fleurs ni couronnesbez květin a věnce o velmi prostém pohřbu

double: fleur doubleplný květ

farine: fleur de farinemouka dvounulka, výražek (pšeničný)

langage: langage des fleurskvětomluva

matinal: fleur matinale= květ otvírající se zrána

oranger: fleur d'orangerpomerančový květ symbol panenství a svatby

soufre: fleur de soufresirný květ

arroser: arroser les fleurszalévat květiny

champ: fleurs des champspolní květiny

couvrir: couvrir une tombe de fleurszasypat hrob květinami

en: de fleur en fleurz květu na květ

pot: pot (de fleurs)květináč

dvojaký: bot. dvojaké květyfleurs doubles

léto: v nejlepších letechdans la fleur de l'âge

lilie: heral. bourbonská liliefleur de lys

samčí: bot. samčí květfleur mâle

samičí: samičí květfleur femelle

vrcholový: vrcholový květfleur terminale

zelenina: kořenová/listová/košťálová/plodová zeleninalégumes-racines/-feuilles/-fleurs/-fruits

květina: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.