Hlavní obsah

jako

Vyskytuje se v

bečka: být tlustý jako bečkaêtre gras comme un moine

bílý: bílý jako sníhblanc comme la neige

blesk: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

bota: černý jako botanoir comme du cirage

buk: být zdravý jako bukse porter comme le Pont-Neuf

buřt: tlustý jako buřtgras comme un moine

dědictví: připadnout komu jako dědictvíéchoir à qqn en héritage

děravý: děravý jako cedníktroué comme une écumoire

doklad: jako dokladà titre documentaire

domácký: pracovat jako domácký dělníktravailler en chambre

hrdina: padnout jako hrdinamourir en héros

jednoduchý: jednoduchý jako fackasimple comme bonjour

kluk: chovat se jako klukse conduire comme un gosse

kouzlo: jako(by) kouzlemcomme par magie

krást: krást jako strakaêtre voleur comme une pie

krocan: Je rudý jako krocan.Il est rouge comme un coq.

lehký: lehký jako pírkoléger comme un papillon

milovat se: milovat se jako dvě hrdličkyfiler le parfait amour

mlčet: mlčet jako hrobêtre muet comme la tombe, ne pas desserrer les dents

mrtvola: bledý jako mrtvola(d'une pâleur) cadavérique

nadávat: nadávat jako špačekjurer comme un possédé

nemluvně: spát jako nemluvnědormir comme un loir

němý: být němý jako rybaêtre muet comme une carpe

obvykle: jako obvyklecomme d'habitude

obyčejně: jako obyčejněcomme d'habitude

odvážný: ukázat se jako odvážný člověkse montrer courageux

odveta: jako odvetapar revanche

opakovat: opakovat co jako papoušekrépéter qqch comme un perroquet

padnout: Padne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

plochý: být plochá jako prknoêtre plate comme une limande/une planche (à pain)

podešev: být tuhý jako podeševêtre de la semelle

prase: být tlustý jako praseêtre gras comme un porc

prémie: dostat co jako prémiirecevoir qqch en prime

prohnaný: být prohnaný jako liškaêtre rusé comme un renard

přítel: rozejít se jako dobří přátelése quitter bons amis

rak: být červený jako rakêtre rouge comme une écrevisse

rovný: rovný jako svíčkaraide comme un piquet

rovný: jednat s kým jako rovný s rovnýmtraiter qqn sur un pied d'égalité, traiter qqn d'égal à égal

rozejít se: rozejít se jako dobří přátelése quitter bons amis

ryba: cítit se jako ryba ve voděêtre (heureux) comme un poisson dans l'eau

rychlý: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

socha: stát jako sochaêtre immobile comme une statue

splašený: hovor. utíkat jako splašenýcourir comme un dératé

spráskaný: odejít jako spráskaný pess'en aller la tête basse

stejně: stejně tolik jakoautant que

straka: krást jako strakaêtre voleur comme une pie

střežit: střežit koho/co jako oko v hlavěveiller à qqn/qqch comme à la prunelle de ses yeux

šíp: rychlý jako šíprapide comme une flèche

tělo: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

tma: Je tma jako v pytli.Il fait noir comme dans un four.

trám: expr. mít žízeň jako trámavoir très soif

tvrdohlavý: tvrdohlavý jako mezektêtu comme une bourrique

udělání: Je to jako z udělání.C'est comme fait exprès., C'est comme si c'était exprès.

uhel: černý jako uhelnoir comme du charbon

uragán: přen., expr. vtrhnout kam jako uragánarriver qqpart comme un ouragan

utnout: Jako když utne.Comme par enchantement.

vejce: podobat se jako vejce vejcise ressembler comme deux gouttes d'eau

vejce: být jako z divokých vajecêtre comme un vrai sauvageon

vepř: být tlustý jako vepřêtre gras comme un porc

vlastnost: Má stejné vlastnosti jako její otec.Elle est bien la fille de son père.

vypovídat: vypovídat jako svědekdéposer comme témoin

zprostředkovatel: sloužit jako zprostředkovatel při jednáníservir d'intermédiaire dans une négociation

želva: brečet jako želvapleurer comme une vache

stejně: Je stejně velký jako vy.Il est aussi grand que vous.

ulitý: padnout jako ulitýaller comme un gant, kniž. seoir comme un gant

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako otec.Il est aussi grand que son père.

alabastr: bílý jako alabastr/z alabastrublanc comme l'albâtre

blázen: jet (rychle) jako blázenrouler à tombeau ouvert

bledý: být bledý jako stěnaêtre pâle comme un linge

blecha: být šťastný jako blechaêtre heureux comme un poisson dans l'eau

boží: být čistý jako slovo božíêtre fauché comme le blé

brečet: brečet jako želvapleurer comme une vache

břitva: ostrý jako břitvacoupant comme un rasoir

cedník: Má paměť jako cedník.Sa mémoire est une passoire.

černý: černý jako uhelnoir comme du charbon

čert: bát se koho/čeho jako čert křížecraindre qqn/qqch comme la peste

čert: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížifuir qqn/qqch comme la peste

červený: být červený jako rakêtre rouge comme une écrevisse

četník: být jako četníkfaire le gendarme

čoud: zmizet jako čouds'en aller en fumée

ďábel: řádit jako ďáblem posedlýse démener comme un diable (dans un bénitier)

deka: hovor. Leze to z něj jako z chlupaté deky.Ça se bouscule au portillon.

diktátor: chovat se jako diktátorfaire le dictateur

dlouhý: dlouhý jako týden před výplatoulong comme un jour sans pain

dočkat se: Dočkej času jako husa klasu.Tout vient à point à qui sait attendre.

doma: Chovejte se jako doma.Faites comme chez vous.

drátek: Jde to jako na drátkách.Cela marche comme sur des roulettes.

držet se: držet se koho jako klíštěcramponner qqn

dub: To je jako když do dubu mluví.C'est comme si on parlait à un sourd.

dudek: spát jako dudekdormir comme un loir