Hlavní obsah

rychlý

Vyskytuje se v

blesk: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

občerstvení: rychlé občerstvenírestauration rapide, CaF restauration-minute

šíp: rychlý jako šíprapide comme une flèche

prompt: rychlý jako bleskprompt comme l'éclair

beaucoup: Je to o mnoho rychlejší.C'est beaucoup plus rapide.

rapide: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

rychlý: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair