Hlavní obsah

padnout

Dokonavé sloveso

 1. (k zemi) tomber
 2. (pozbýt úrovně, síly) tomber
 3. (skácet se) tomber, abattre
 4. (zahynout, zemřít) tomber, être tué, za/pro co mourir pour qqchpadnout ve válcemourir à la guerrepadnout do posledního mužese faire hacher
 5. (ztratit vliv ap.) tomber
 6. (neuskutečnit se) tomber à l'eau(neuspět) échouer
 7. (postihnout, tížit) saisir
 8. (vrhnout se) tomber
 9. (dostat se) do čeho tomber dans qqch
 10. (proniknout, zasáhnout) na co tomber sur qqch
 11. (postihnout, týkat se) na koho/co tomber sur qqn/qqch
 12. na co (jít na) y passer(stát) coûter qqch
 13. hovor.(náhodou přijít) na koho/co tomber sur qqn/qqch
 14. (o oblečení) aller bien, tomber bien(o botách) chausser bienPadne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

Vyskytuje se v

hrdina: padnout jako hrdinamourir en héros

muž: padnout do posledního mužese faire hacher

osidlo: padnout do osideltomber dans un piège

ulitý: padnout jako ulitýaller comme un gant, kniž. seoir comme un gant

kosa: Padla kosa na kámen!À bon chat, bon rat !

spár: padnout komu do spárůtomber sous la griffe de qqn

úrodný: Padlo to na úrodnou půdu.Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.

culbute: padnout, udělat krachfaire la culbute

juste: dobře padnout o oblečeníaller juste

renverse: padnout nazadtomber à la renverse

chat: Padla kosa na kámen.À bon chat bon rat.

demi: padla kosa na kámenà trompeur, trompeur et demi

fils: jaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromutel père, tel fils

malin: padla kosa na kámen, na hrubý pytel hrubá záplataà malin, malin et demi

mordre: svalit se, padnout v zápase, utrpět debaklmordre la poussière

mouche: Bylo by (bývalo) slyšet padnout špendlík.On aurait entendu une mouche voler.

rat: Padla kosa na kámen.À bon chat, bon rat.

verser: obětovat život, padnout za koho/coverser son sang pour qqn/qqch

padnout: padnout ve válcemourir à la guerre