Hlavní obsah

dostat se

Vyskytuje se v

rozpaky: dostat se z rozpakůse tirer d'embarras

scestí: dostat se na scestímal tourner, s'engager dans la mauvaise voie

situace: dostat se ze svízelné situaceretomber sur ses pieds

spor: dostat se s kým do sporuentrer en contestation avec qqn

vedení: dostat se do vedení před kýmprendre le meilleur sur qqn

dno: dostat se na dnoêtre au bout de ses écus

pařát: dostat se komu do pařátůtomber sous la coupe de qqn

plocha: dostat se na šikmou plochus'engager sur une pente dangereuse

sedlo: dostat se zpět do sedlase remettre en selle

šikmý: dostat se na šikmou plochus'engager sur une mauvaise pente

var: dostat se do varucommencer à bouillir

férir: Il s'en sortira sans coup férir.Dostane se z toho bez boje.

ornière: sortir de l'ornièredostat se z nesnází

train: se mettre en traindostat se do dobré nálady

tunnel: sortir du tunneldostat se z těžké situace