Hlavní obsah

dno

Podstatné jméno, rod střední

  • fond mhanl. (morální ap.) marécage mdno lodnífond d'un navire

Vyskytuje se v

celý: toute la journéepo celý den

den: journée de travail, jour ouvrablepracovní den

dno: fond d'un naviredno lodní

dobrý: Bonjour !/Bonsoir !Dobrý den!/večer! pozdrav

i: jour et nuitdnem i nocí

jasný: grand jour jasný den

klesnout: couler à picklesnout ke dnu

klid: jour fériéden pracovního klidu

návštěvní: jour de réceptionnávštěvní den

obyčejný: jour normalobyčejný den

pěkný: Bonne journée !Pěkný den!

pracovní: jour ouvrablepracovní den

soudný: jour du jugement derniernáb. soudný den

sváteční: jour de fêtesváteční den

štědrý: veille de NoëlŠtědrý den

určitý: à jour fixe/nommév/na určitý den

vespolek: Bonjour à tous.Dobrý den vespolek.

volno: jour de sortieden volna

všední: pendant la semaine, en semaineve všední dny

zítřejší: demain zítřejší den

každý: un jour sur deuxkaždý druhý den

ob: tous les deux joursob den

dopít: Il a bu le calice jusqu'à la lie.Dopil kalich hořkosti až do dna.

flaška: hovor. casser le cou à une bouteillepodívat se flašce na dno

hořkost: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

kalich: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

prospat: Il ne fait que dormir.Prospal by soudný den.

sečíst: Ses jours sont comptés.Jeho dny jsou sečteny.

sklenice: vider un verre d'un seul couppodívat se sklenici na dno

včerejší: chercher midi à quatorze heureshledat včerejší den

vypít: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

zítra: Demain il fera jour.Zítra je taky den.

bonjour: souhaiter le bonjour à qqn(po)přát komu dobrý den

couler: couler à picklesnout ke dnu

férié: jour fériéden pracovního klidu

fond: valise à double fondkufr s dvojitým dnem

grand: grand jourjasný den, denní světlo

heure: journée de huit heuresosmihodinový pracovní den

jour: jour d'avantpředchozí den, den předtím

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

pied: perdre piednestačit, nedosáhnout na dno ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama

réception: jour de réceptionnávštěvní den

sans: les jours avec et les jours sansdobré a špatné dny

semaine: pendant la semaine, en semaineve všední dny, v týdnu

sortie: jour de sortieden volna

tout: tout le jourcelý den

après: jour après jour, minute après minuteden za dnem, minutu po minutě

chômé: jour chôméden pracovního klidu

faire: Il fait jour/nuit.Je den/noc.

fermer: magasin qui ferme un jour par semaineobchod, který je jeden den v týdnu zavřený

: ce jour-làten(to) den

mourir: Le jour meurtden odchází.

normal: jour normalobyčejný den

rempli: journée bien remplienabitý den

seigneur: jour du Seigneurden Páně

suivre: le jour qui suivitnásledující den

vague: être au creux de la vaguebýt na dně

abîme: toucher le fond de l'abîmesáhnout si na dno

boire: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

calice: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

chaque: À chaque jour suffit sa peine.Dosti má den na svém trápení.

compter: Ses jours sont comptés.Jeho dny jsou sečteny.

creux: être dans le creux de la vaguebýt na dně

demain: Demain il fera jour.Zítra je taky den.

fête: Ce n'est pas tous les jours fête.Není každý den svátek.

lendemain: du jour au lendemainze dne na den, přes noc

lie: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

moral: avoir le moral à zérobýt na dně psychicky