Hlavní obsah

pied [pje]

Podstatné jméno mužské

 1. noha, chodidloà pied secsuchou nohouperdre piednestačit, nedosáhnout na dno ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama
 2. coup de pied kopanec, kopnutí
 3. coup de pied sport.kop
 4. sur pied na nohou
 5. à pied pěší, pěšky
 6. à pieds joints snožmo, s nohama u sebe
 7. en pied v celé postavě foto, portrét ap.
 8. aux pieds de qqn u čích nohou
 9. pied de fer kopyto ševcovské
 10. mysl.stopa jelena ap.
 11. úpatí hory, pata kolmice, zdi ap.
 12. noha houby, pata stromu
 13. stopa délková míra, 0,3248m
 14. au petit pied v malém (měřítku)
 15. au pied de la lettre doslova, doslovně

Vyskytuje se v

contre-pied: à contre-piedobráceně, opačně

cor: cor (au pied)kuří oko

doigt: doigt de piedprst na noze

ferme: de pied fermenehybně, neústupně, pevně

lettre: à la lettre, au pied de la lettredoslova, doslovně, do puntíku

pointe: la pointe des piedsšpičky nohou

contre-pied: prendre le contre-pied de qqchudělat pravý opak čeho

coulisse: pied à coulisseposuvné měřítko

croche-pied: faire un croche-pied à qqnpodrazit nohu komu

joint: sauter à pieds jointsskákat snožmo

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

marmite: hovor. nez en pied de marmite= rozpláclý ohrnutý nos

mettre: Je n'y ai jamais mis les pieds.Nikdy jsem tam nevkročil.

partir: partir du pied droitvykročit pravou nohou

perdre: perdre piednedosáhnout ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama

tordre: se tordre le pied/la chevillevymknout/vyvrtnout si nohu/kotník

à: aller à piedjít pěšky

appuyer: appuyer le pied sur la pédalesešlápnout pedál

battre: battre qqn à coups de piedzkopat koho

contre-pied: sport. prendre à contre-piedoklamat protihráče

des: Elle a des petits pieds.Má malé nožky.

entrer: Une épine lui est entrée dans le pied.Vrazil si trn do nohy.

faire: faire quinze kilomètres à pied(u)jít pěšky patnáct kilometrů

jeter: se jeter aux pieds de qqnvrhnout se komu k nohám

manquer: Le pied lui a manqué.Šlápl vedle.

partir: partir à piedodejít pěšky

portrait: portrait en piedportrét v celé postavě

argile: colosse aux pieds d'argileobr na hliněných nohách

casser: hovor. casser les pieds à qqnotravovat koho

chaussure: J'ai trouvé chaussure à mon pied.To mi vyhovuje.

cul: donner des coups de pied au culnakopat prdel

épine: tirer à qqn une épine du piedvytrhnout komu trn z paty

faucher: faucher l'herbe sous le pied de qqnvypálit komu rybník

fesse: donner à qqn un coup de pied aux fesseskopnout koho do zadku

grue: faire le pied de gruediv nevystát důlek dlouze čekat na jednom místě

herbe: couper l'herbe sous le pied à qqnvypálit komu rybník

lever: se lever du pied gauchevstát levou nohou

nez: faire un pied de nez à qqn(u)dělat dlouhý nos na koho

plat: mettre les pieds dans le platříkat věci na plnou hubu

quel: ne pas savoir sur quel pied dansernevědět kudy kam

raisonner: hovor. raisonner comme un piedmudrovat, mluvit nesmysly

remettre: remettre qqn sur piedznovu postavit na nohy koho

retomber: retomber sur ses piedsšťastně vyváznout

dostat se: dostat se z nepříjemnostíse tirer d'affaire, přen. retomber sur ses pieds

chodit: chodit po špičkáchmarcher sur la pointe des pieds

k, ke, ku: od hlavy k patědes pieds à la tête, de la tête aux pieds

kolos: kolos na hliněných noháchcolosse aux pieds d'argile

koňský: koňská noha znetvořenápied bot

lampa: stolní/stropní/stojací lampalampe de bureau/suspendue/à pied

lžíce: obouvací lžícechausse-pied , corne à chaussures

měřítko: posuvné měřítkopied à coulisse

noha: podrazit nohu komufaire un croche-pied à qqn

noha: plochá nohapied plat

pata: od hlavy k patědes pieds à la tête

plochý: plochá nohapied plat

plyn: na plný plynà pleins gaz, pied au plancher

plyn: ubrat plyn i přen.lever le pied

pokutový: sport. pokutový kopcoup de pied de réparation

portrét: portrét v životní velikostiportrait en pied

postavit se: postavit se na špičkyse hausser sur la pointe des pieds

posuvný: tech. posuvné měřítkopied à coulisse

pravá: vykročit pravoupartir du pied droit

pravý: udělat pravý opak čehoprendre le contre-pied de qqch

přejít: přejít řeku suchou nohoutraverser une rivière à pied sec

rovný: jednat s kým jako rovný s rovnýmtraiter qqn sur un pied d'égalité, traiter qqn d'égal à égal

situace: dostat se ze svízelné situaceretomber sur ses pieds

stopa: měřit pět stop šest palcůmesurer cinq pieds six pouces

suchý: suchou nohouà pied sec

šlápnout: šlápnout komu na nohumarcher sur le pied de qqn

špička: chodit po špičkáchmarcher sur la pointe des pieds

vinný: vinný keřpied de vigne

vykročit: vykročit pravou nohoupartir du pied droit

zadek: kopnout koho do zadkudonner à qqn un coup de pied aux fesses

chodit: chodit do práce pěškyaller au travail à pied

jít: jít pěškyaller à pied

pěšky: chodit pěškyaller à pied

podhůří: v podhůří čehoau pied de qqch

blbý: být blbej jak botaêtre bête comme ses pieds

bota: být blbej jak botaêtre bête comme ses pieds

dlouhý: (u)dělat dlouhý nos na kohofaire un pied de nez à qqn

hořet: Půda mu hoří pod nohama.Les pieds lui brûlent.

hrob: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombe

chlapík: být ještě chlapík o starém člověkuavoir bon pied, bon œil

kopnout: kopnout koho do zadkudonner à qqn un coup de pied aux fesses

levý: vstát levou nohouse lever du pied gauche

lízat: lízat komu patylécher les pieds/genoux/bottes de/à qqn

mandle: zdvihnout komu mandlesecouer les puces à qqn, faire les pieds à qqn

minout: jít co noha nohu minemarcher pied à pied

napřed: odejít nohama napřed zemřítpartir les pieds devant

noha: být na nohou vzhůruêtre sur pied