Hlavní obsah

přejít

Dokonavé sloveso

 1. (přes řeku ap.) co passer, traverser qqchpřejít hranicipasser la frontièrePřejděte ulici.Traversez la rue.přejít řeku suchou nohoutraverser une rivière à pied sec
 2. (k nepříteli ap.) ke komu/čemu passer à qqn/qqch, ke komu entrer dans le jeu de qqnpřejít do opozicepasser à l'opposition
 3. (změnit vlastníka ap.) passer
 4. (změnit činnost ap.) k čemu, do čeho passer à/dans qqch
 5. (v hovoru ap.) passer
 6. (postupně se změnit) v co passer en qqch, tourner à qqchpřejít od smíchu k slzámpasser du rire aux larmes
 7. (projít kolem něčeho) kolem čeho passer auprès de qqch, à côté de qqch
 8. (zajít dál) co dépasser qqch
 9. (nechat bez povšimnutí) co laisser de côté qqch, passer outre à qqchpřejít co mlčenímpasser qqch sous silence
 10. (minout, přestat) passer, s'écouler
 11. (přestat být pociťován) passer

Vyskytuje se v

hranice: přejít/přejet/překročit hranicefranchir/passer la frontière

mlčení: přejít co mlčenímpasser qqch sous silence

opozice: přejít do opozicepasser à l'opposition

var: gastr. nechat co přejít varemretirer qqch au premier bouillon

kolem: Přešla kolem nás.Elle est passée à côté de nous.

sám, sama, samo, samý: To přejde samo.Cela passera tout seul.

krev: Přešlo mu to do krve.Cela est devenu une habitude chez lui.

silence: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

sujet: entrer dans le cœur du sujetpřejít k jádru věci

éponge: passer l'éponge sur qqchpřejít, smazat co