Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) aller, marcherjít pěškyaller à piedJdeme !On y va !Kam jdeš/jdete?Où vas-tu/allez-vous ?Pojďte se mnou.Suivez-moi.Pojď dál!Entre !
 2. (odcházet) partir, s'en aller
 3. (za nějakým účelem) aller, se rendrejít do školyaller à l'écolejít si lehnoutaller se coucherjít na pivoaller prendre une bièrejít k doktorovialler chez le médecinJde se tudy na nádraží?Pour aller à la gare, c'est par là ?, C'est le chemin pour aller à la gare ?
 4. (za přítelem ap.) kam, za kým aller qqpart, aller voir qqn
 5. (vyzvednout něco ap.) pro koho/co aller chercher qqn/qqch
 6. (na ryby ap.) na co aller à qqch
 7. (pohybovat se - o věcech) aller
 8. (postupovat) aller(vyvíjet se) évoluer, progresser
 9. (na školu ap.) kam aller qqpart(chtít se stát něčím) se destiner à qqch
 10. (k věci ap.) aller
 11. hovor.(fungovat) marcher, fonctionner
 12. (dařit se) marcher, aller bien, dělat co arriver à faire qqchJak to jde?Comment ça va ?Jde to.Ça va.
 13. (hodit se) aller bien
 14. (být možný) allerTo by šlo.Cela pourrait aller.
 15. (o život ap.) o koho/co s'agir de qqn/qqchO co jde?De quoi s'agit-il ?Jde o to, že...Il s'agit de/que qqch, de faire qqch...Pokud jde o mně...Quant à moi..., En ce qui me concerne...

Vyskytuje se v

čerstvý: jít na čerstvý vzduch(aller) prendre l'air

čert: Jděte k čertu.Allez au diable.

divadlo: jít do divadlaaller au théâtre

doba: jít s dobouêtre de son âge

doleva: jít dolevaprendre à gauche

fronta: jít na frontualler au front

jádro: jít k jádru věcíaller au fond des choses

kutě: jít na kutěaller/se mettre au plumard

linie: jít do první liniemonter en (première) ligne

lodička: jít na lodičkyaller faire du canotage

město: jít do městaaller en ville

nahoru: jít nahorumonter

návštěva: jít na návštěvu ke komualler voir qqn, rendre visite à qqn

podstata: jít k podstatě věcíaller au fond des choses

pomalu: jít pomalumarcher d'un pas lent

pomoc: jít pro pomocaller chercher du secours

potrat: jít na potratse faire avorter

práce: jít do prácealler au travail

prdel: Jdi do prdele!Va te faire foutre !

rovnou: jít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif/le cœur du débat

stopa: jít po čí stopěsuivre qqn à la trace

válečný: jít před válečný soudpasser en conseil de guerre

věc: jít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif du débat

ven: jít vensortir

vítr: jít proti větrumarcher contre le vent

vojna: jít na vojnualler au régiment

výlet: jít/jet na výletfaire une excursion

vzduch: nadýchat se čerstvého vzduchu, jít na vzduchprendre l'air

záchod: jít na záchodaller aux toilettes

zástup: jít v zástupumarcher à la file

zkratka: jít zkratkouprendre un raccourci

ale: Ale jdi! nevěřícněSans blague ?, Allons !

ano: Nepůjdeš se mnou? – Ano.Tu ne viens pas avec moi ? – Si.

dál: Pojďte dál!Entrez !

deci: jít na dvě deci vínaaller boire un verre de vin

do: jít do divadlaaller au théâtre

dolů: Jděte po schodech dolů.Descendez l'escalier.

dovnitř: Pojďte dovnitř.Entrez.

hajzl: jít na hajzlaller aux chiottes

jestliže: Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.S'il pleut, je ne sortirai pas.

kam: Kam jdeš?Où vas-tu ?, hovor. Tu vas où ?

kino: jít do kinaaller au cinéma

kolem: jít kolempasser (à côté)

kudy: Kudy mám jít?Je dois prendre quelle direction ?

kupředu: jít kupředuavancer

lékař: jít k lékařialler chez le médecin

muset: Musím jít na záchod.Je dois aller aux toilettes.

muset: Musím (jít) domů.Je dois rentrer chez moi.

na: jít na poštualler à la poste

na: Jděte až na konec ulice.Allez jusqu'au bout de la rue.

nalevo: Jděte nalevo.Prenez/Allez/Tournez à gauche.

napravo: Odbočte/Jděte napravo.Tournez/Allez à droite.

naproti: jít naproti komualler au-devant de qqn

napřed: Hodinky jdou o pět minut napřed.La montre avance de cinq minutes.

ne: Tak jdeme, ne?On y va ou pas ?

o: O co běží?, O co jde?De quoi s'agit-il ?

oběd: jít na obědaller déjeuner

okolo: jít okolo koho/čehopasser près de qqn/qqch

po: jít po značkáchsuivre les flèches

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.

pro: jít pro chlebaaller chercher du pain

pryč: Jdi pryč!Va-t'en !, hovor. Décampe !

přes, přese: jít přes cotraverser qqch

rovně: Jděte pořád rovně.Allez tout droit.

s, se: Jdeš s námi?Tu viens avec nous ?

sem: Pojď sem!Viens (par) ici !

spát: Jdu spát.Je vais me coucher.

svůj, svá, své, svoje: Jdi si po svém.Passe ton chemin.

tak: Tak pojď.Viens alors., Allons, viens.

ulice: Jděte touto ulicí.Prenez cette rue.

útok: jít do útokumonter à l'assaut

vycházka: jít na vycházkualler faire une promenade, aller se promener

cíl: jít přímo k cílialler droit au but

čenich: Nejde mu to pod čenich.Ça ne le botte pas.

dál: jít dál od čeholaisser tomber qqch

dál: Tak už to dál nejde.Ça ne va plus (comme ça).

daleko: jít příliš daleko v požadavcíchtirer sur la corde

dopředu: Nejde to dopředu.Cela n'avance pas.

drátek: Jde to jako na drátkách.Cela marche comme sur des roulettes.

duch: jít s duchem dobyrester moderne, être toujours à la mode

když: Když se chce, všechno jde.Vouloir c'est pouvoir.

klouzat se: hovor. Můžeš se jít klouzat.Tu peux te brosser.

kopec: Jde to s ním z kopce.Ça devient mauvais pour son matricule.

kudla: hovor. jít pod kudlupasser sur le billard

loutka: jít jako loutkamarcher comme un pantin articulé

máslo: Jde to jako po másle.Cela marche comme sur des roulettes.

minout: jít co noha nohu minemarcher pied à pied

mozek: Jde/Leze mu to na mozek.Cela lui détraque le cerveau.

nerv: jít komu na nervytaper sur les nerfs à qqn

nůž: jít pod nůžhovor. monter/passer sur le billard