Hlavní obsah

pokud

Spojka

  1. (jestliže) si
  2. (co se týče) quant à, en ce qui concernePokud jde o mě, nejsem proti.En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.

Vyskytuje se v

potud: tak dlouho tant quepokud - potud, dokud - potud

hodně: autant que possible(pokud možno) co nejvíc(e)

možno: autant que possiblepokud možno

jít: Quant à moi..., En ce qui me concerne...Pokud jde o mně...

možná: Encore aujourd'hui si (c'est) possible.Pokud možná ještě dnes.

connaissance: À ma connaissance...Pokud vím...

part: pour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám

possible: autant que possiblepokud možno, co nejvíc(e)

pour: Pour moi, je pense que...Pokud jde o mne, myslím (si), že...

si: Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...

sujet: au sujet de qqn/qqchve věci koho/čeho, pokud jde o koho/co

autant: autant que possiblepokud možno

négatif: dans la négativepokud ne, v případě, že ne, v záporném případě

pokud: En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.Pokud jde o mě, nejsem proti.