Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) temps m, moment m, instant mv nevhodnou dobuà contretempsNení to vhodná doba k čemu.L'heure n'est pas à (faire) qqch.v době jídlaà l'heure du repasod té dobydepuis ce temps-là, dès lors
  2. (časový úsek) période f, durée f(čeho) temps m de qqchdoba splatnostidélai m de paiementzkušební dobapériode f d'essainávštěvní dobaheures f pl de visiteotevírací doba obchoduheures f pl d'ouverture d'un magasinzavírací dobaheure f de fermeture
  3. (historické období) âge m, époque f, ère fdoba kamennáâge m de (la) pierrejít s dobouêtre de son âge
  4. (jednotka taktu) temps m

Vyskytuje se v

meziledový: (période) interglaciaire doba meziledová

bájný: temps mythiques/fabuleuxbájné doby

bronzový: âge du bronzearcheol. doba bronzová

celý: tout le tempspo celou dobu

ledový: période glaciairegeol. doba ledová

mír: en (temps de) paixv (době) míru

mladší: néolithique mladší doba kamenná

návštěvní: heures des visitesnávštěvní doba

odstřel: période de la chassedoba odstřelu

pracovní: aménagement des horaires de travailúprava pracovní doby

pružný: horaire flexiblepružná pracovní doba

předběhnout: devancer son tempspředběhnout (svou) dobu

starší: paléolithique starší doba kamenná

úřední: heures de bureauúřední doba/hodiny

v, ve: sous peuv nejbližší době

včera: hier à pareille heurevčera touhle dobou

zkušební: période d'essaizkušební doba nového zaměstnance

zlatý: âge d'orzlatá doba/zlatý věk

železný: âge du ferdoba železná

flexibilní: durée de travail flexibleflexibilní pracovní doba

kamenný: âge de (la) pierrearcheol. doba kamenná

poslední: ces derniers tempsv poslední době

prodejní: heures d'ouvertureprodejní doba

zavírací: heures de fermeturezavírací doba

duch: rester moderne, être toujours à la modejít s duchem doby

plenka: les temps héroïques de l'aviationdoba, kdy aviatika byla ještě v plenkách

předstihnout: devancer son temps/sièclepředstihnout (svou) dobu

zaspat: ne pas être à la pagezaspat dobu

âge: âge d'orzlatá doba, zlatý věk

alors: jusqu'alors(až) do té doby

bronze: âge du bronzedoba bronzová

durée: durée du travailpracovní doba

essai: période d'essaizkušební doba

fermeture: heures de fermeturezavírací doba

flexible: horaire flexiblepružná pracovní doba

glaciaire: période glaciairedoba ledová

heure: à l'heure de repasv době jídla

jadis: du temps jadis(staro)dávný, ze starých dob

: d'ici làdo té doby

lors: dès lorsod té doby

militaire: heure militairepřesná doba

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

pierre: âge de (la) pierredoba kamenná

pose: temps de pose(doba) expozice

probatoire: stage probatoirezkušební doba nového zaměstnance

quaternaire: ère quaternairečtvrtohorní doba, čtvrtohory, kvartér

saignement: med. temps de saignementdoba krvácivosti, krvácivost

temps: avec le tempsčasem, postupně, postupem doby

tout: à toute heurev kteroukoli (denní či noční) dobu

x: pendant x annéesx let, (po) určitou dobu

bref: à bref délaiv brzké době

déplorer: déplorer les malheurs du tempsnaříkat nad nepřízní doby

depuis: depuis peukrátce, krátkou dobu

échéance: à longue échéancedlouhodobý, na dlouhou dobu

notre: à notre époquev naší době

fleurir: À cette époque les arts fleurissaient.V té době umění vzkvétala.

mœurs: autres temps, autres mœursjiná doba, jiný mrav

vent: être dans le ventjít s dobou, držet krok s módou

doba: à contretempsv nevhodnou dobu