Hlavní obsah

mír

Vyskytuje se v

do: dans une certaine mesuredo jisté míry

dýmka: calumet de la paixdýmka míru

jistý: dans une certaine mesuredo jisté míry

míra: sur mesurena míru

určitý: jusqu'à un certain point, dans une certaine mesuredo určité míry

vrchovatý: être comblé de qqchmít vrchovatou míru čeho

vyvést: déconcerter qqnvyvést koho z míry

uvést: ramener qqch à ses justes proportionsuvést co na pravou míru

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

déroute: mettre qqn en déroute(z)mást, (s)plést, vyvést z míry koho

fait: tout fait/sur mesurekonfekční/na míru

intensité: adverbes d'intensitépříslovce míry

mesure: sur mesurena míru o šatech

point: jusqu'à un certain pointdo určité míry

pouvoir: on ne peut plusna nejvyšší míru, nadmíru, svrchovaně, maximálně

contenance: perdre contenancebýt vyveden z míry, pozbýt rozvahy

paix: Si tu veux la paix, prépare la guerre.Chceš-li mír, připravuj válku.

mír: en (temps de) paixv (době) míru