Hlavní obsah

paix [pε]

Příslovce

Vyskytuje se v

paix: v klidu, v pokoji, v míruen paix

baiser: polibek na usmířenoubaiser de paix

épris: mírumilovnýépris de paix

reposer: Odpočívej v pokoji! na náhrobkuQu'il repose en paix !

dýmka: dýmka mírucalumet de la paix

hrb: Vlez(te) mi na hrb.Fiche(z)-moi la paix.

mír: v (době) míruen (temps de) paix

mírový: mírová smlouvatraité de paix

odpočívat: Odpočívej v pokoji.Repose en paix.

strážník: městský strážníkgardien de la paix

lehký: Budiž mu země lehká.Qu'il repose en paix.

pokoj: mít od koho/čeho pokojavoir la paix du côté de qqn/qqch

vlézt: Vlez mi na záda.Fiche-moi la paix !

gardien: městský strážníkgardien/gardienne de la paix