Hlavní obsah

uvést

Vyskytuje se v

chod: mettre en routeuvést do chodu

pohotovost: mettre qqn en gardeuvést koho do pohotovosti

pohyb: mettre qqch en mouvementuvést co do pohybu

pochybnost: mettre en causeuvést v pochybnost

provoz: mettre en marche/serviceuvést do provozu

rozpaky: mettre/plonger qqn dans l'embarrasuvést koho do rozpaků

scéna: mettre en/sur la scèneuvést na scénu

záhlaví: mettre en exergueuvést v záhlaví

známost: rendre publicuvést ve všeobecnou známost

débuter: débuter dans le mondebýt uveden do společnosti

état: mettre en étatuvést do pořádku, připravit, přichystat

induire: induire qqn en erreuruvést koho v omyl

jour: mettre à jour qqchvyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat co

mettre: mettre en circulationuvést do oběhu

objecter: objecter de bonnes raisons à un argumentuvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzení

pratique: mettre en pratiqueuvést do praxe

service: mettre en serviceuvést do provozu

vedette: avoir la vedettebýt uveden velkým písmem/na předním místě v divadelním programu

citer: citer un exempleuvést příklad

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

marcher: faire marcher une machineuvést stroj do chodu

cause: mettre en causeuvést v pochybnost, zpochybnit

liste: être sur (la) liste rouge= odmítnout uvést své telefonní číslo v seznamu

orbite: mettre sur orbite un homme politiqueuvést politika na scénu

rail: mettre sur les railsuvést na správnou cestu

uvést: citer la sourceuvést pramen