Hlavní obsah

provést

Vyskytuje se v

aktualizace: provést aktualizaci softwaruprocéder à la mise à jour du logiciel

hanebný: provést hanebný kousek komujouer un tour pendable à qqn

décompte: faire le décompteprovést odpočet

vacherie: faire une vacherie à qqnprovést komu sviňárnu

exécution: mettre à exécutionprovést, vykonat, uskutečnit