Hlavní obsah

uvedení

Vyskytuje se v

chod: uvést do chodumettre en route

opětný: opětné uvedení do chodu o stroji ap.remise en marche

pohotovost: uvést koho do pohotovostimettre qqn en garde

pohyb: uvést co do pohybumettre qqch en mouvement

pochybnost: uvést v pochybnostmettre en cause

provoz: uvést do provozumettre en marche/service

původní: uvedení do původní stavuremise en état

rozpaky: uvést koho do rozpakůmettre/plonger qqn dans l'embarras

scéna: uvést na scénumettre en/sur la scène

stav: uvedení do původního stavuremise en état

uvést: uvést pramenciter la source

uvést: uvést na scénumettre en/sur la scène

uvést: uvést do oběhumettre en circulation

záhlaví: uvést v záhlavímettre en exergue

známost: uvést ve všeobecnou známostrendre public

uvést: uvést co do provozu/chodumettre qqch en marche

uvést: uvést co na pravou míruramener qqch à ses justes proportions

débuter: débuter dans le mondebýt uveden do společnosti

état: mettre en étatuvést do pořádku, připravit, přichystat

induire: induire qqn en erreuruvést koho v omyl

jour: mettre à jour qqchvyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat co

mettre: mettre en circulationuvést do oběhu

mise: mise en état/ordreuvedení do pořádku

mise: mise en jeu/œuvreuvedení v činnost/do chodu/do provozu

mise: mise en venteuvedení do prodeje

objecter: objecter de bonnes raisons à un argumentuvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzení

pratique: mettre en pratiqueuvést do praxe

remise: remise en étatuvedení do původní stavu

service: mettre en serviceuvést do provozu

vedette: avoir la vedettebýt uveden velkým písmem/na předním místě v divadelním programu

citer: citer un exempleuvést příklad

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

marcher: faire marcher une machineuvést stroj do chodu

cause: mettre en causeuvést v pochybnost, zpochybnit

liste: être sur (la) liste rouge= odmítnout uvést své telefonní číslo v seznamu

orbite: mettre sur orbite un homme politiqueuvést politika na scénu

rail: mettre sur les railsuvést na správnou cestu