Hlavní obsah

stav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (všechny vlastnosti, okolnosti ap.) état m (des choses), situation f(tělesný, duševní) disposition fzdravotní stavétat m de santév dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais étatbýt v podnapilém stavuêtre en état d'ébriétéuvedení do původního stavuremise f en étatpřivést do jiného stavu (ženu)mettre (une femme) enceinte
  2. (látky, soustavy) état m
  3. (množství, kvalita v určité době) état m, inventaire mstav sněhuenneigement m
  4. (povolání ap.) état m, condition f
  5. zast.(společenská vrstva) état m, volée fzast.(společenský) étage mzast.(šlechtický, kněžský a třetí) ordre m

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

deprese: être dans un état d'abattement profondbýt ve stavu hluboké deprese

duchovní: církev autel duchovní stav

normální: norme normální stav

nouze: état de nécessité, état d'urgencestav nouze

okázale: montrer qqch avec ostentationokázale stavět na odiv co

panský: noblesse , ordre de noblespanský stav

pohotovost: être en état d'alertebýt ve stavu pohotovosti

původní: remise en étatuvedení do původní stavu

stavět: faire le mursport. stavět zeď

úzkostný: états anxieuxmed. úzkostné stavy

výchozí: état initialvýchozí stav

zdravotní: état de santézdravotní stav

se, si: On construit cette maison depuis cinq ans.Ten dům se staví už pět let.

stavět se: s'opposer à qqn/qqchstavět se proti komu/čemu

hrad: (construire) un château de cartes(stavět) hrad z písku

jiný: Elle est dans une position intéressante., Elle est enceinte.Je v jiném stavu. těhotná

operovat: opérer à chaudoperovat v kritickém stavu

přijít: tomber enceinte, se trouver dans un état intéressantpřijít do jiného stavu

přivést: mettre (une femme) enceintepřivést do jiného stavu (ženu)

zadní: monter/se dresser sur ses ergotsstavět se na zadní

zámek: bâtir/faire des châteaux en Espagnestavět vzdušné zámky

étalage: faire étalage de qqchchlubit se, vychloubat se čím, stavět co na odiv

état: état de santézdravotní stav

fébrile: état fébrilehorečnatý stav

initial: état initialvýchozí stav

nécessité: práv. état de nécessitéstav krajní nouze

point: être mal en pointbýt v žalostném stavu, být na tom špatně

remise: remise en étatuvedení do původní stavu

situation: situation de famillerodinný stav

construire: Les oiseaux se construisent des nids.Ptáci si staví hnízda.

exposer: exposer aux yeux de qqnvystavit komu na odiv, stavět komu před oči

piteux: en piteux étatv žalostném stavu

château: faire des châteaux en Espagnestavět vzdušné zámky

chaux: bâtir à chaux et à sablestavět pevně

comète: tirer des plans sur la comètestavět si vzdušné zámky

ergot: monter sur ses ergotsstavět se na zadní, durdit se

gendarme: hovor. faire le gendarmedělat policajta, stavět do latě

ruer: ruer dans les brancardsstavět se na zadní, vzpírat se

sable: bâtir sur le sablestavět na písku přen.

saut: faire un saut chez qqnzaskočit ke komu, stavit se na skok u koho

travers: se mettre en travers de qqchstavět se proti čemu

stav: être en état d'ébriétébýt v podnapilém stavu