Hlavní obsah

ordre [ɔʀdʀ]

Podstatné jméno mužské

 1. řád, pořádeken ordreuspořádaný, spořádaně
 2. d'ordre pořádný, pořádkumilovný
 3. pořádek, pořadí, sledordre des motsslovosled, pořádek slov
 4. uskupení, členění, sestava vojska v terénu
 5. ordre du jour pořad jednání
 6. à l'ordre du jour aktuální
 7. ordre (public) veřejný pořádek
 8. povaha, ráz
 9. řád, kategoriede premier ordreprvotřídní, prvního řádu
 10. bot., zool.řád rostlin, živočichů
 11. dř.stav šlechtický ap.
 12. komora, svaz advokátní ap., řád rytířský ap.
 13. řád vyznamenání
 14. círk.řád, řehole církevní
 15. de qqch příkaz, rozkaz k čemudonner un ordredát příkaz
 16. jusqu'à nouvel ordre do odvolání
 17. ekon.objednávka

Vyskytuje se v

bataille: ordre de bataillebojová sestava

dorique: (ordre) doriquedórský sloh

service: service d'ordrepořádková služba při shromáždění ap., člen pořádkové služby

temple: (ordre du) Templetemplářský řád

contemplatif: ordre contemplatifkontemplativní řád

disperser: en ordre dispersédezorganizovaně

établi: ordre établizavedený pořádek, (právě) platný řád

inverse: dans l'ordre inversev opačném pořadí

jour: ordre du jourpořad dne, program jednání

mise: mise en état/ordreuvedení do pořádku

mission: ordre de missioncestovní příkaz, příkaz k jízdě

social: ordre socialspolečenský řád

rentrer: Tout est rentré dans l'ordre.Vše se dalo do pořádku.