Hlavní obsah

social [sɔsjal]

Přídavné jméno-iaux

  1. společenskýordre socialspolečenský řádvie socialespolečenský život, život ve společnosti
  2. společenský, žijící ve společenství
  3. sociálníassurances socialessociální pojištěnísécurité socialesociální zabezpečenícas socialsociální případavantages sociauxsociální výhody

Vyskytuje se v

sécurité: Sécurité socialesociální zabezpečení

aide: aide socialesociální dávka

assistant: assistante socialesociální pracovnice

politico-: politico-socialpolitickosociální

réseau: réseaux sociauxsociální sítě

siège: siège socialsídlo (obchodní) společnosti

signature: signature socialefiremní podpis

social: ordre socialspolečenský řád

déclarer: déclarer ses employés (à la Sécurité sociale)nahlásit zaměstnance (Správě sociálního zabezpečení)

remous: přen. remous sociauxspolečenské vření

dávka: prestations socialesdávky sociálního zabezpečení

domov: foyer de l'enfance, maison d'enfance (à caractère social)dětský domov

firma: siège socialsídlo firmy

konvence: conventions socialesspolečenské konvence

pravidlo: normes socialesspolečenská pravidla

problém: question socialespolečenský problém

průkaz: carte de sécurité sociale, CaF carte d'assurance socialeprůkaz sociálního pojištění

rok: année comptable, exercice (social)účetní rok

sídlo: siège socialsídlo společnosti/firmy

sociální: assistante socialesociální pracovnice

společenský: classe socialespolečenská třída

stupeň: degrés de l'échelle socialestupně společenského žebříčku

vření: remous sociauxspolečenské vření

výhoda: avantages sociauxsociální výhody

zabezpečení: sécurité socialeodb. sociální zabezpečení

základní: capital socialekon. základní kapitál

síť: réseaux sociauxsociální sítě

raison: raison socialenázev firmy, obchodní jméno