Hlavní obsah

sociální

Přídavné jméno

  1. (společenský) social/-iale
  2. (týkající se postavení jednotlivce) social/-iale sociální pracovniceassistante f socialesociální zabezpečenísécurité f socialeoddělení sociální péčeservice m socialsociální demokratsocial-démocrate m
  3. (žijící pohromadě - o živočiších) social/-iale

Vyskytuje se v

dávka: mateřské (sociální) dávkyallocations de maternité

průkaz: průkaz sociálního pojištěnícarte de sécurité sociale, CaF carte d'assurance sociale

výhoda: sociální výhodyavantages sociaux

zabezpečení: odb. sociální zabezpečenísécurité sociale

zařízení: sociální zařízeníinstallation sanitaire

síť: sociální sítěréseaux sociaux

aide: sociální dávkaaide sociale

assistant: sociální pracovniceassistante sociale

réseau: sociální sítěréseaux sociaux

revenu: = sociální dávka do výše životního minima, životní minimumrevenu minimum d'insertion R. M. I., BeF revenu d'intégration

social: sociální pojištěníassurances sociales

déclarer: nahlásit zaměstnance (Správě sociálního zabezpečení)déclarer ses employés (à la Sécurité sociale)

sociální: sociální pracovniceassistante sociale