Hlavní obsah

sécurité [sekyʀite]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

sécurité: Sécurité socialesociální zabezpečení

barrière: výp. barrière de sécuritéfirewall

marge: marge de sécuritémíra bezpečnosti

républicain: compagnies républicaines de sécurité C. R. S.= francouzská pořádková policie

social: sécurité socialesociální zabezpečení

déclarer: déclarer ses employés (à la Sécurité sociale)nahlásit zaměstnance (Správě sociálního zabezpečení)

bezpečně: en toute sécuritézcela bezpečně

bezpečnost: Conseil de sécuritéRada bezpečnosti při OSN

bezpečnostní: ceinture de sécuritébezpečnostní pás

průkaz: carte de sécurité sociale, CaF carte d'assurance socialeprůkaz sociálního pojištění

rada: Conseil de sécurité de l'ONURada bezpečnosti OSN

sociální: sécurité socialesociální zabezpečení

zabezpečení: sécurité socialeodb. sociální zabezpečení

zámek: serrure de sécuritébezpečnostní zámek

zařízení: dispositif d'alerte/de sécurité/d'écoutepoplašné/bezpečnostní/odposlouchávací zařízení

pás: ceinture de sécuritébezpečnostní pás

zapnout: Attachez vos ceintures de sécurité.Zapněte si bezpečnostní pásy.

harnais: harnais (de sécurité)úvazek horolezce ap.