Hlavní obsah

zařízení

Vyskytuje se v

zařídit se: zařídit se pro sebeosamostatnit se s'établir/s'installer à son compte

výstražný: výstražné zařízeníavertisseur

zařízení: poplašné/bezpečnostní/odposlouchávací zařízenídispositif d'alerte/de sécurité/d'écoute

zdvihací: tech. zdvihací zařízeníappareil de levage

čtecí: čtecí zařízenílecteur

monter: zařídit si domácnostmonter son ménage

portique: portálové mycí zařízení, myčka autportique de lavage

structure: recepční zařízenístructure(s) d'accueil

train: podvozek, přistávací zařízení letadlatrain d'atterrissage

vivre: žít po svém, zařídit si život podle svéhovivre sa vie

alerte: poplašné zařízenídispositif d'alerte

installer: zařídit bytinstaller un appartement

meuble: zařídit si byts'installer dans ses meubles

zařídit: zařídit (si)uspořádat arranger, régler, organiser