Hlavní obsah

zařízení

Vyskytuje se v

zařídit: zařídit (si)uspořádat arranger, régler, organiser

zařídit se: zařídit se pro sebeosamostatnit se s'établir/s'installer à son compte

nápravný: nápravné zařízeníétablissement pénitentiaire

výstražný: výstražné zařízeníavertisseur

zdvihací: tech. zdvihací zařízeníappareil de levage

čtecí: čtecí zařízenílecteur

zařídit: O to se nestarejte, já to zařídím.Ne vous en faites pas, je m'en charge(rai).

monter: monter son ménagezařídit si domácnost

portique: portique de lavageportálové mycí zařízení, myčka aut

portique: portique détecteurdetekční zařízení na letišti, ke zjištění zbraní ap.

structure: structure(s) d'accueilrecepční zařízení

train: train d'atterrissagepodvozek, přistávací zařízení letadla

vivre: vivre sa viežít po svém, zařídit si život podle svého

alerte: dispositif d'alertepoplašné zařízení

installer: installer un appartementzařídit byt

meuble: s'installer dans ses meubleszařídit si byt