Hlavní obsah

zařízení

Vyskytuje se v

zařídit: zařídit (si)uspořádat arranger, régler, organiser

zařídit se: zařídit se pro sebeosamostatnit se s'établir/s'installer à son compte

nápravný: nápravné zařízeníétablissement pénitentiaire

výstražný: výstražné zařízeníavertisseur

zdvihací: tech. zdvihací zařízeníappareil de levage

čtecí: čtecí zařízenílecteur

zařídit: O to se nestarejte, já to zařídím.Ne vous en faites pas, je m'en charge(rai).