Hlavní obsah

rada

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poučení, návod) conseil m, recommandation f
  2. (řídící orgán) conseil mRada bezpečnosti OSNConseil m de sécurité de l'ONU

Vyskytuje se v

bezpečnost: Rada bezpečnosti při OSNConseil de sécurité

evropský: polit. Rada Evropské unieConseil de l'Union européenne

generální: předseda (správní rady) a generální ředitelPrésident-Directeur général P.D.G.

městský: městská radaconseil municipal

oborový: oborová rada doktorského studiacomité de thèse

správní: správní radaconseil d'administration

conseil: conseil d'amipřátelská rada

conseil: faire qqch sur le conseil de qqn(u)dělat co podle rady koho

conseil: réunir un conseilsvolat (po)radu

conseil: Conseil européenEvropská rada

européen: Conseil européenEvropská rada

européen: Conseil de l'Union EuropéenneRada Evropské unie

famille: conseil de familleporučnická rada

forain: rade foraineotevřená rejda

chiche: Il n'a pas été chiche de conseils.Nešetřil radami.

noyé: être noyé dans qqchtopit se v čem v dluzích, být ztracen, nevědět si rady